nieuws

Alkmaar wil stadseconomie versterken

bouwbreed Premium

De economie van de stad versterken door extra aandacht te schenken aan de komst van winkels, detailhandel en bedrijventerreinen. Dat is één van de speerpunten van de stadsvisie ‘Alkmaar, sterke stad in grote regio’ aan de hand waarvan de gemeente Alkmaar bouwprojecten ontwikkelt. De gemeente neemt de visie serieus, want momenteel werkt men onder andere aan twee nieuwe bedrijventerreinen (Boekelermeer-Zuid en Technopark) en de bouw van een nieuw voetbalstadion met veel detailhandel.

Boekelermeer-Zuid 2 is een bedrijventerrein aan de zuidkant van Alkmaar, tussen Alkmaar en Heiloo. Het terrein is bedoeld voor bedrijven die zich bezighouden met of actief zijn in de groothandel, transport en distributie, hoogwaardige bedrijvigheid, zwaardere industrie en de bouw. “Maar ook oevergebonden ondernemingen hebben een goede locatie aan de Boekelermeer, met name door de door de huisvuilcentrale aangelegde containerterminal”, aldus gemeentewoordvoerder B. van der Steeg. “Ze mogen natuurlijk ook zelf laad- en loskaden aanleggen.”

De gemeente heeft zich bij de ontwikkeling van Boekelermeer-Zuid 2 tot doel gesteld de CO2-uitstoot de reduceren met 50 procent. Dat doel wordt onder meer bereikt door afspraken die zijn gemaakt met de Huisvuilcentrale Noord-Holland BV in Alkmaar. “De centrale levert schone restwarmte aan bedrijven die zich op het terrein vestigen.” Verder worden windmolens en zonnecollectoren ingezet. Daarnaast wil Alkmaar dat bedrijven zoveel mogelijk gezamenlijke voorzieningen treffen om de milieubelasting te beperken, zoals gezamenlijke afvalinzameling.

Het Technopark is sinds vorig jaar in ontwikkeling. Dit bedrijventerrein voor innovatieve bedrijven op het gebied van informatie, communicatie, milieu, energie, materialen, medicijnen of precisietechnologie ligt in de Bergermeerpolder. Alkmaar werkt in dit project samen met de provincie Noord-Holland, het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. “Het Technopark is opgezet vanuit de gedachte ‘Alkmaar Kennisstad’. Bedrijven hebben op dit terrein de gelegenheid bij elkaar over de vloer te komen zodat men door kennis en ervaringen van elkaar kan leren.”

De kennisuitwisseling wordt versterkt doordat de Hogeschool Alkmaar bij het Technopark is gevestigd. Er studeren vijfduizend studenten aan deze hogeschool en er zijn plannen voor de bouw van een campus. Van der Steeg: “Een directe verbinding tussen de hogeschool en het Technopark zou dan letterlijk en figuurlijk een brug slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven.”

Op het park staat verder het Regionaal Technologisch Centrum; een bedrijfsverzamelgebouw voor jonge, innovatieve ondernemers.

De bouw van een nieuw stadioncomplex bij verkeersplein Kooimeer voor voetbalclub AZ behoort ook tot de strategie de economie van Alkmaar een extra impuls te geven. In het stadion wordt namelijk een grote hoeveelheid detailhandel onder gebracht, in totaal zo’n 20.000 vierkante meter. Uitgangspunt van de gemeente bij deze detailhandel is dat de deze aanvullend is op bestaande functies in de stad en regio. Ook denkt men aan verplaatsing van huidige bedrijven naar het stadiongebied en aan de ontwikkeling van vernieuwende detailhandelsconcepten. Alkmaar gaat daarbij uit van een themagerichte benadering met functies als amusement, vrije tijd, sport en medische voorzieningen.

De provincie Noord-Holland heeft er bij Alkmaar op aangedrongen een vervoersplan voor het stadion te maken. Zo worden er onder het complex drieduizend parkeer- en stallingplaatsen gerealiseerd. De gemeenteraad geeft 29 november naar verwachting definitief groen licht. Medio 2002 start dan de bouw. Naast AZ nemen Frisia Financieringen, Ontwikkelingsmaatschappij Meerschip BV, Zwarts en Jansma Architecten en Healy & Baker deel in de bouw.

Naast de economische ontwikkelingen werkt Alkmaar ook aan het woningbestand. Zo is Vroonermeer-Zuid de naam van een nieuwe woonwijk in Alkmaar-Noord. In totaal worden er 1200 woningen gebouwd. Groen en water spelen er een belangrijke rol, evenals duurzaamheid. Zo worden de daken van achthonderd woningen uitgerust met in totaal 10.000 vierkante meter zonnepanelen. Die leveren gezamenlijk één megawatt (piek), genoeg om 450 woningen voor een jaar van stroom te voorzien. Veertig procent van de woningen is bestemd voor de sociale en goedkope sector. Tweederde van de woningen zijn eengezinshuizen. Ook is er ruimte voor een tiental woonwagenstandplaatsen en de stichting van een brede school in de wijk.

Reageer op dit artikel