nieuws

‘Wij willen gewoon kolommen plaatsen’

bouwbreed Premium

Voordat de bouw van de toneeltoren in Hoorn kan worden hervat, moet een juridische strijd worden uitgevochten. Het tweede kort geding staat op stapel.

Diezelfde middag besloot de gemeente mede namens Heddes Bouw, Aronsohn raadgevende ingenieurs, staalconstructiebedrijf BNG en Centraal Beheer, waar de CAR-verzekering is ondergebracht, om TNO een onderzoek te laten uitvoeren. “Het duurt even voor je bent bekomen van de schrik, maar dan komt de vraag: ‘hoe moet het verder?'” Schaper vroeg zich af of hij nog wel zelf met een goed gevoel in de schouwburg durfde te zitten. Hij realiseerde zich dat als hij daarover nadacht, iedereen dat wel zou doen. “Om het vertrouwen terug te winnen, hebben we twintig procent veiligheidsmarge in de definitieve constructie willen inbouwen.”

Rapport

Binnen twee weken kwam TNO met een lijvig rapport, waarvan Heddes maar liefst vijfhonderd exemplaren bestelde. Van Iwaarden: “Ik had er wel een uittreksel van kunnen maken, maar dat had weer vragen opgeroepen. Al het personeel en een groot deel van onze relaties kregen het rapport om zichzelf een mening te kunnen vormen.”

Uit het rapport bleek dat er fouten waren gemaakt. Voor de gemeente Hoorn was na het uitkomen van het TNO-rapport duidelijk dat Heddes Bouw hoofdverantwoordelijk was voor de ontstane schade en dat Heddes Bouw conform de UAV de verplichting had het werk af te maken.

Geluiden over besparingen van de gemeente op de hoofdstaalconstructie wijst Schaper als insinuaties resoluut van de hand: “De suggestie alleen al is schandalig. Aronsohn kwam na berekening op vierhonderd ton staal en Heddes bouw op vijfhonderd ton. We hebben om de aannemer tegemoet te komen helemaal niet op het staal bespaard, maar staal als verrekenbare post opgenomen.”

Vijf maanden lang lag het werk stil. Na de uitspraak van een kort geding lijkt er weer schot in de zaak te komen. In het kort geding dat door de gemeente Hoorn was aangespannen, is bepaald dat Heddes Bouw een aantal kolommen gaat plaatsen om de bouwplaats veilig te krijgen. Dat was niet de keuze van Heddes Bouw die liever een ogenschijnlijk duurdere oplossing voorstelde, maar waarmee alvast een voorsprong op de afbouw van de definitieve staalconstructie kon worden genomen. Voor de gemeente ging het er alleen om Heddes Bouw tot het treffen van op 13 juni overeengekomen veiligheidsmaatregelen te dwingen. Conform de uitspraak van de president van de rechtbank zal Heddes Bouw voor 15 oktober alle vijftien door TNO en arbeidsinspectie vastgestelde veiligheidsvoorschriften hebben getroffen.

Een nieuwe ontwikkeling is het kort geding dat Heddes Bouw tegen verzekeraar Centraal Beheer aanspande, omdat de laatste te kennen gaf niet tot uitkering te zullen overgaan. “We zijn inmiddels benaderd door verschillende verzekeraars die ons zullen bijstaan in het kort geding tegen Centraal Beheer. Want stel dat Centraal Beheer wint. Dan hoef je je dus nooit meer te verzekeren.”

De gemeente is geen partij in het kort geding. Van Iwaarden vindt dat vreemd, omdat ook de gemeente belang zou hebben bij de verzekering en daarom ook de premie betaalt. De gemeente stelt zich op het standpunt dat zij niets van doen heeft met de CAR-verzekering. Heddes Bouw laat de voortgang van de werkzaamheden afhangen van de uitspraak van het kort geding van 10 oktober. Schaper meent bovendien dat Heddes Bouw juridisch voor de schade is gedekt.

Verantwoordelijkheid

Van Iwaarden: “Op dit moment doen wij gewoon of Centraal Beheer een foutje heeft gemaakt en ze hun verantwoordelijkheid zullen nemen. Dan kunnen wij doorgaan met het plaatsen van de kolommen, die noodzakelijk zijn voor het veilig maken van de bouwplaats.”

Waarom is de bouw dan nog steeds niet hervat? “Vanaf het moment na de ramp en de maanden die daar op volgden hebben wij in overleg met de gemeente een turnkey-aanbieding gedaan om de schouwburg op de geplande opleverdatum gereed te krijgen”, zegt Van Iwaarden. Volgens Schaper is dat volstrekte onzin. “Er zijn talloze vergaderingen geweest. In de verslagen is niets over het handhaven van de geplande opleverdatum te vinden. De medewerking van Heddes Bouw is volstrekt in strijd met wat je mag verwachten van een eindverantwoordelijke.”

Het werk mag vooralsnog stilliggen. Van Iwaarden is echter niet van plan bij de pakken neer te zitten: “Binnenkort zijn acties van ons te verwachten.” Morgen dient het kort geding tegen Centraal Beheer.

‘Doen alsof verzekeraar fout heeft gemaakt’

Reageer op dit artikel