nieuws

Werk aan snelweg Florence-Bologna kan beginnen

bouwbreed Premium

Na discussies die twintig jaar in beslag namen, is het groene licht gegeven voor de werkzaamheden aan de herzieningen van de snelweg tussen Florence en Bologna. Een deel van de werkzaamheden is al in volle gang, maar nieuw aan te leggen trajecten bleven steken op milieutechnische bezwaren.

Minister Lunardi van transport heeft er vaart achter gezet om elke blokkade op te heffen en de betrokken gemeenten en provincie tot een akkoord te brengen. Dat is hem gelukt.

Het project betekent een verbetering van de zeer filegevoelige route over een lengte van 59 kilometer. Een groot deel van de bestaande weg wordt verbreed en beter beveiligd.

Tevens komt er een totaal nieuwe weg door de Apennijnen van 28 kilometer, 700 meter daarvan voert door tunnels die nog moeten worden aangelegd. Als extra winstpunt geldt het verlagen van de stijgende gedeelten die nu tot een maximale hoogte van 726 meter voeren en in de nieuwe variant op 496 meter komen te liggen. Hiermee wordt de doorstroming van vooral het vrachtverkeer bevorderd, met nadruk in geval van sneeuw.

De werkzaamheden aan de nieuwe weggedeelten moeten binnen 12 maanden beginnen en hebben een geraamde bouwtijd van vijf jaar. De kosten zijn geschat op ongeveer 7 miljard gulden.

Bij de voortvarendheid van de huidige regering Berlusconi, blijven de milieuactivisten op hun hoede. Volgens groen-linkse partijen geldt de Apennijnen als een gebied dat mogelijk wordt aangetast door de bouwactiviteiten. Vooral de waterhuishouding vanuit de bergen komt volgens hen in het gedrang, versterkt door de aanleg van tunnels. Om diezelfde reden is afgelopen jaar de aanleg van enkele tunnels in hetzelfde gebied tijdelijk stilgelegd.

Ook bij de huidige projecten blijft groen-links alert. Van die zijde is reeds aangekondigd dat de Europese Commissie wordt ingeschakeld zodra blijkt dat de milieunormen tijdens de uitvoering niet voldoende in acht worden genomen.

Reageer op dit artikel