nieuws

‘Voortouw voor bedrijven bij lightrail’

bouwbreed Premium

Lightrailprojecten hebben een grotere kans van slagen als private partijen en vervoerders het voortouw nemen bij het opzetten en uitwerken van realistische en haalbare plannen. Dit betoogde gisteren Railforum in een gesprek met de vaste kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat.

De vereniging, waarbij tachtig bedrijven en organisaties zijn aangesloten die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het spoor in Nederland, heeft zich gebogen over de vraag hoe het komt dat er wel erg veel over lightrail wordt gesproken, maar in de praktijk betrekkelijk weinig van terechtkomt.

Namens Railforum bood drs. Meijer, burgemeester van Zwolle, de kamercommissie een rapport aan met de titel ‘Versnellers voor lightrail’. Er staan zeven suggesties in om lightrailprojecten uit het slop te halen.

Vroegtijdig

Behalve om de betrokkenheid van het bedrijfsleven vraagt Railforum ook om een vroegtijdige aanbesteding.

Nu is de aanbesteding vaak het sluitstuk van een discussie over een lightrailproject. Dat is volgens Meijer jammer, omdat creatieve en innovatieve ideeën van het bedrijfsleven daardoor onvoldoende ruimte krijgen. Meijer benadrukte dat lightrail in veel gevallen als de oplossing is aangedragen van een vervoersprobleem, maar lang niet altijd ook daadwerkelijk de oplossing is. Railforum, waarvan ook spoorbouwers lid zijn, gaat de projecten die het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft geselecteerd, tegen het licht houden en aangeven welke niet voldoen aan de criteria die de vereniging stelt.

De Tweede Kamer laat zelf ook onderzoek verrichten naar de trage voorgang van lightrailprojecten. Het bureau Goudappel Coffeng voert het uit. De resultaten worden op 9 november gepresenteerd.

Reageer op dit artikel