nieuws

Volop inbreiding in eersteklas woonstad Voorburg

bouwbreed Premium

Vlietstede. Volgens insiders wordt dat de naam van de nieuwe gemeente die per 1 januari wordt gevormd door Voorburg en Leidschendam. De aanstaande herindeling weerhoudt de Haagse voorstadgemeente Voorburg er echter niet van de verdere ontwikkeling van de huidige gemeentegrond voortvarend ter hand te nemen. Inbreidingsprojecten en herstructureringsoperaties zijn aan de orde van de dag. De slogan van de gemeente is namelijk niet voor niets ‘Voorburg, eersteklas woonstad’.

Wie denkt aan Voorburg, denkt niet meteen aan grootschalige bouwprojecten. De ruimte daarvoor ontbreekt in een dergelijk stedelijk gebied, zou je zeggen. Maar niets is minder waar. Er wordt volop gebouwd, zij het meest op inbreidingslocaties. Meest in het oog springend is momenteel wel het project Sijtwende, de aanleg van de rondweg die is bedoeld is ter ontsluiting van de noordkant van Den Haag. Deze weg wordt ook wel de noordelijke randweg Haagse agglomeratie genoemd.

“Jarenlang is er over deze ontsluiting gesteggeld”, weet R. Maks, stedenbouwkundige bij de gemeente Voorburg. “We zaten niet te wachten op een autosnelweg dwars door Voorburg.” Net toen de provincie Zuid-Holland dreigde de aanpassing van het bestemmingsplan dan maar zelf ter hand te nemen, kwam een speciaal gevormd consortium (Volker Stevin, ontwikkelaar Van Bohemen, tunnelbouwer Van Hattum en Blankevoort BV en Kuiper Compagnons BV Bureau Ruimtelijke Ordening & Architectuur te Rotterdam)met het plan de rondweg deels ondergronds te realiseren. “Vanaf de A4 bij Leidschendam loopt de rondweg straks onder de Vliet door en deels onder Voorburg tot aan de spoorbaan Den Haag Amsterdam.”

Het traject krijgt een lengte van twee kilometer. Bovengronds worden zevenhonderd woningen en 10.000 vierkante meter kantoorruimte, een brandweerkazerne en een politiebureau gebouwd in het gebied tussen Voorburg en Leidschendam. Rond 2005 is de oplevering van het totale project.

Een ander ambitieus plan is de bouw van The Village, een winkelcentrum à la Bijenkorf bij de Herenstraat. Maks: “Stedenbouwkundig was daar al rekening mee gehouden. Het probleem met winkelen in de Herenstraat is dat je geen rondje kunt lopen. Je loopt aan de ene kant de straat binnen en aan de andere kant loop je er weer uit. Daar wilden we wat aan doen.” De gemeente vatte daarom het plan op aan beide ingangen van de winkelstraat een aantrekkelijke bouwfunctie te creëren. De bouw van The Village wordt samen met ontwikkelaar Trannel Crow Nederland ter hand genomen. Het centrum krijgt een Gaudi-achtige uitstraling met een groenblauwe kleur en een gevel van mozaïek. In februari wordt het complex opgeleverd.

Een ander binnenstedelijke project is de bouw van een nieuwe school voor het Corbulo-college met daar omheen tachtig woningen. Dit plan is volgend jaar voltooid. Verder ontwikkelt HBG op het terrein van het voormalige doveninstituut Effatha een zeventig zeer luxueuze appartementen met een prijskaartje van boven een miljoen gulden.

In de naoorlogse wijk ’t Loo is de gemeente bezig met een herstructureringsoperatie, onder andere met Wooninvest Voorburg. Er worden 120 woningen gesloopt en er komen er zo’n zeventig voor terug. Aan dit project is gekoppeld de bouw van vijfentwintig vrije-sectorwoningen met een ondergrondse parkeergarage, ontwikkeld door Schouten & De Jong te Rijswijk.

Volgens Maks is er nog steeds veel vraag naar nieuwe woningen in Voorburg. “Niet iedereen wil in zo’n moderne Vinex-wijk wonen. De kwaliteit van de woonomgeving in Voorburg staat hoog aangeschreven en dat trekt. Voor elke nieuwe woning staan tientallen mensen in de rij.”

De stedenbouwkundige verwacht niet dat er na de herindeling veel verandert als het gaat om de bouwkundige invulling van Voorburg. “Beide gemeenten vullen elkaar goed aan.”

Reageer op dit artikel