nieuws

Unice vindt regels rond Europese vennootschap slechts ‘een lege dop’

bouwbreed Premium

Na dertig jaar is dan eindelijk de kogel door de kerk: bedrijven kunnen een Europese vennootschap worden. Bij gebrek aan een Europees fiscaal stelsel en zonder coördinatie van wetgeving lijkt het echter een lege dop. De Europese organisatie van ondernemingen Unice is dan ook niet tevreden.

De Europese Raad van ministers van de EU-landen is akkoord gegaan met de nieuwe juridische structuur rond Europese vennootschappen. In de praktijk betekent dit dat de eerste SE, zo afgekort naar het Latijnse Societas Europeae, er over drie jaar kan zijn. Zo lang duurt het nog tot de EU-regeling in werking treedt.

Volgens Europees Commissaris Bolkestein is de nieuwe structuur efficiënter voor internationale bedrijven. Waarop die mening is gebaseerd, blijft echter ongewis. In de dertig jaar dat er over deze zaak is gesproken, is men er niet in geslaagd om de benodigde Europese instrumenten te ontwikkelen voor Europese Vennootschappen. Zo ontbreekt een fiscaal stelsel en blijven bedrijven afhankelijk van de bestaande wetgeving in de verschillende EU-landen.

Belastingdossier

Dat is ook de reden voor de Unice om niet al te enthousiast te zijn. De organisatie hoopt dat Bolkestein erin slaagt zijn belofte na te komen om alsnog snel met een belastingdossier te komen.

Daarbij behoeven Europese bedrijven zich overigens nauwelijks illusie te maken dat dit dossier leidt tot uniformering van de belastingen in de diverse landen. Op het gebied van belastingen hechten landen nu eenmaal aan hun autonomie.

De SE moet ingeschreven worden in het land waar het hoofdkantoor is gevestigd. Dat levert wellicht enig voordeel voor bedrijven op. Daardoor ontstaat er meer concurrentie tussen landen om hoofdkantoren binnen de grenzen te halen. Vooral waar het gaat om fusies of overnames zal dit het geval zijn.

Dochter

Een bestaand bedrijf kan eveneens opteren voor de vorm van Europese vennootschap. Daarbij is wel voorwaarde dat het bedrijf minimaal twee jaar een dochter in een ander EU-land heeft.

Daarnaast zijn in de nieuwe structuur ook de rechten van werknemers geregeld. De directie moet regelmatig met een overkoepelende Europese ondernemingsraad overleggen.

Al eerder is onder druk van het Europees Parlement besloten dat niet alleen nv’s maar ook bv’s zich kunnen omvormen tot SE. Brievenbus bv’s zijn hiervan echter uitgesloten.

Reageer op dit artikel