nieuws

Pleidooi hoger tempo nieuwbouw Groningen

bouwbreed Premium

De stad Groningen moet in een veel hoger tempo nieuwe woningen opleveren dan nu het geval is. Dat zegt de Groningse gedeputeerde M. Calon. Hij is van mening dat er een noodplan voor de huisvesting moet komen.

Door een veel betere werkgelegenheid pakt de vraag naar woningen aanzienlijk hoger uit dan gedacht. Tegelijkertijd worden in het kader van de herstructurering in snel tempo duizenden woningen gesloopt.

Het aantal inwoners van de stad Groningen groeit mogelijk naar 190.000 in het jaar 2010, terwijl eerder rekening was gehouden met 180.000 personen. Overigens sluit ook de beschikbare woningvoorraad slecht aan bij de vraag en laat de doorstroming van huur- naar koopwoningen te wensen over. Gevolg is dat voor het eerst in jaren weer sprake is van serieuze woningnood, vooral in de goedkope huursector.

Ingeschrevenen voor een dergelijke woning moeten in toenemende mate jaren wachten op een geschikt huis. De stroom studenten die zich jaarlijks in Groningen meldt en die ook snel aan woonruimte moet worden geholpen, maakt de situatie er niet eenvoudiger op. Onlangs is serieus geopperd her en der door de stad caravans te plaatsen om zo in elk geval die mensen tijdelijk uit de woningnood te helpen.

Gedeputeerde Calon vindt het echter een beter idee bedrijfsterreinen geschikt te maken voor de bouw van woningen.

Reageer op dit artikel