nieuws

Orderportefeuille bouw neemt fors toe

bouwbreed Premium

De omvang van de orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw is in september 2001 wederom sterk gestegen. Sinds juni van dit jaar bedraagt de stijging een hele maand werk. Dit blijkt uit de Conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid.

Eind september bedroeg de omvang van de orderportefeuille in de grond-, water en wegenbouw 6,3 maanden. Deze waarde werd voor de gww in de conjunctuurmeting niet eerder gemeten. Beide onderscheiden sectoren van de gww, de wegenbouw en de grond- en waterbouw droegen in ongeveer gelijke mate bij aan deze stijging.

De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw is van augustus op september 2001 gelijkgebleven. In de utiliteitsbouw steeg de omvang van de orderportefeuille met 2,5 procent tot 8 maanden. In de woningbouw daalde de omvang van de orderportefeuille met ruim 2 procent tot 9,1 maanden.

De hiervoor vermelde ontwikkelingen in de gww en b&u resulteren in een lichte stijging van de omvang van de orderportefeuille van de bouw als geheel tot 8,1 maanden eind september 2001.

Regenval

Over de ontwikkeling van de bedrijvigheid in september 2001 zijn de ondernemingen in de bouwnijverheid in meerderheid positief. Dit ondanks de ondervonden stagnatie door de vele regenval in die maand. Eén op de zeven bedrijven in de bouwnijverheid vermeldt de weersomstandigheden als belangrijkste stagnatieoorzaak in de voortgang van de werkzaamheden in september 2001. Bij de bedrijven die actief zijn in de gww, geldt dit voor bijna één op de zes bedrijven.

De omvang van het onderhanden werk wordt in september positiever beoordeeld dan in augustus. Ten opzichte van een jaar geleden is dit oordeel echter minder positief. Dit geldt ook in de gww, waar gebrek aan orders in september 2001 door één op de tien bedrijven als de belangrijkste oorzaak van stagnatie wordt gemeld. Blijkbaar profiteren niet alle gww-bedrijven van de gestegen orderportefeuille.

Wat betreft de verwachte ontwikkeling van het personeelsbestand zijn de bedrijven in de sector b&u positiever dan die in de gww. In de gww overtreft het aantal bedrijven dat verwacht de komende drie maanden in te krimpen het aantal bedrijven dat een stijging van het personeelsbestand verwachten.

Conjunctuurmeting

De conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van september 2001 is door het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

Reageer op dit artikel