nieuws

Oplossing lek Kiltunnel in de maak

bouwbreed Premium

Het Wegschap Tunnel Dordtse Kil hoopt eind deze maand te weten hoe een lekkage in de Kiltunnel kan worden verholpen. De bijna 25 jaar oude toltunnel, die de verbinding vormt tussen de autosnelweg A16 en het Zuid-Hollandse eiland Hoeksche Waard, maakt al geruime tijd niet alleen water maar krijgt ook zand binnen. De beheerder, het Wegschap, heeft onder meer de hulp van TNO ingeroepen om een oplossing te vinden voor het probleem.

De lekkage is volgens directeur J. Laurijssens van het Wegschap veroorzaakt door zetting. Op zich is het niet ongebruikelijk dat afgezonken tunnels water maken. Als er echter ook zand de tunnel in komt is wel sprake van een probleem. Volgens Laurijssens bevindt de lekkage zich onder het wegdek en is deze niet zichtbaar voor de passanten. Zand komt onder het beton uit, de buis in. Het risico bestaat dat de tunnel hierdoor op den duur te veel verzakt. Laurijssens laat daarom grondig onderzoeken hoe het probleem kan worden aangepakt.

Een eventuele ingreep wordt waarschijnlijk gecombineerd met een grootscheepse opknapbeurt voor de jubilerende, ruim vierhonderd meter lange Kiltunnel. Sinds kort loopt een aanbestedingsprocedure voor het vernieuwen van de installaties en het aanbrengen van nieuwe veiligheidsvoorzieningen, die beter voldoen aan de eisen van deze tijd.

Laurijssens: “We zijn de afgelopen jaren met nog al wat ongelukken in Europese tunnels geconfronteerd. Dat heeft ons aan het nadenken gezet over de risico’s die mensen lopen in de Nederlandse tunnels. Er komt nu een stroom van maatregelen op gang. De Kiltunnel is een van de tunnels waar wordt ingegrepen. Het is onder meer de bedoeling dat er in de twee tunnelbuizen een brandwerend plafond komt, dat de geleiderail wordt vervangen en de brandblusinstallatie, vluchtdeuren, vluchtweggeleiding en hulpposten worden aangepast. De Kiltunnel is een relatief korte tunnel en daarom op dit gebied niet de moeilijkste. Maar we vonden het wel nodig serieus bij de veiligheid stil te staan.”

Installaties

De directeur van het Wegschap verwacht dat de tunnel volgend jaar om deze tijd geheel is gerenoveerd. Behalve de nieuwe veiligheidsvoorzieningen omvat de klus het vervangen van vrijwel alle installaties. Het gaat dan onder meer om de energievoorziening, tunnelverlichting, pompinstallatie, tunnelventilatie, besturing en bediening en communicatievoorzieningen.

Belangrijk is volgens Laurijssens dat de tunnel een moderne verkeerssignalering krijgt. “De huidige is zwaar verouderd. Ook de verlichting is belangrijk.Nu duik je een donker gat in wanneer je de tunnel binnengaat.”

Op 5 december is de gunning van het contract. Daarin zijn dus nog niet de maatregelen tegen de lekkage opgenomen. Ook wordt volgens Laurijssens nog gestudeerd op een aanpassing van de roltrappen voor langzaam verkeer en op een aanpassing van het tolplein.

Reageer op dit artikel