nieuws

NCD-groep op zoek naar bindende factor

bouwbreed Premium

De Nederlandse Cement Deelnemingsmaatschappij (NCD) gaat aan haar herkenbaarheid werken. Het concern, dat bestaat uit ruim negentig kleinere bedrijven en actief is in de sectoren cement, beton en bouwmaterialen, moet meer eenheid gaan uitstralen.

Volgens de onlangs afgetreden bestuursvoorzitter R. Woltering wordt het tijd dat NCD de holdingsnaam profileert. In een interview met deze krant, ter gelegenheid van zijn afscheid bij de NCD en de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN), zegt hij: “Het wordt verre van gemakkelijk, maar het zal wel een keer moeten.

De aannemerij moet weten dat al die bedrijven die onder de NCD vallen, bij elkaar horen. Het moet helder zijn dat de NCD alles kan bieden: zand, grind, cement, maar ook betonproducten en andere bouwmaterialen.”

De nieuwe strategie betekent een drastische breuk met het verleden. Jarenlang koos de NCD er bewust voor ‘low-profile’ te blijven. Bedrijven die werden ingelijfd, hielden daarom ook veelal hun eigen naam.

Knap

Of alle NCD-bedrijven op termijn onder een en dezelfde naam gaan opereren, is nog maar de vraag. Er zijn volgens Woltering ook andere mogelijkheden om eenheid aan te duiden. Zelf is hij wel gecharmeerd van de oplossing van HBG. “HBG heeft die groene blokjes als bindende factor. De namen van de bedrijven blijven daardoor gehandhaafd. Dat vind ik een knappe oplossing.”

Welke keuze ook wordt gemaakt, het personeel moet er volgens Woltering wel achter staan. En dat is lastig, weet de oud-topman. “Iedereen vindt het belangrijk dat de NCD zich sterker profileert, maar de eigen naam mag niet verdwijnen.”

Op pagina 5: De ontwapende aanpak van Mister Beton.

Reageer op dit artikel