nieuws

Miljarden euro’s voor 500 kilometer snelweg

bouwbreed Premium

De Duitse overheid forceert een stroomversnelling van miljarden euro’s aan bouwinvesteringen door geld weg te halen bij spoorwegbedrijf Deutsche Bahn.

De financiële middelen worden ingezet om vervroegd en op private basis 500 kilometer snelweg tot zes rijstroken uit te breiden. De extra investeringen komen ook ten goede aan speciale programma’s gericht op stedelijke projecten in de nieuwe deelstaten.

Voorzitter I. Walter van brancheorganisatie Deutsche Bauindustrie juicht de ingreep van minister Bodewig toe als een belangrijke stap om de investeringsfiles op te ruimen. “Met het benoemen van tien snelwegtrajecten met een investeringsvolume van 7 miljard mark, die na 2004 privaat worden uitgebreid, kiest de bondsregering eindelijk voor sterke deelname van particulier geld en kennis aan het bouwen van wegen. Net zo belangrijk is dat Berlijn de vastgelopen planning bij de spoorwegen opheft en de niet gebruikte middelen vrijmaakt voor bouwklare wegenbouwprojecten.”

Noordrijn-Westfalen

De gekozen wegvakken zijn vooral te vinden in de aan Nederland grenzende deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Onderhanden genomen worden de trajecten Dortmund/Unna-Wünnenberg-Haaren (75,5 kilometer), Kamen-Beckum (31,2 kilometer) en Lotte/Osnabrück-Münster (49,6 kilometer). Op de A1 van Buchholz naar Bremen kunnen de bouwers op 73,9 kilometer aan de slag.

De invoering van wegenaanleg, onderhoud en beheer in particuliere handen is volgens minister Bodewig mogelijk door de invoering van vrachtwagentol. De netto inkomsten van het vrachtgeld wordt contractueel voor een beperkte periode doorgesluisd naar de nieuwe wegbeheerders. Bron van de overige kosten blijft de begroting van het bouwministerie.

“De bouwsector krijgt grotere zekerheid op het terrein van de planning doordat de investeringen nauwkeurig vaststaan”, aldus Bodewig. “Ondanks alle bezuinigingen heeft de regering afgelopen drie jaren op een recordniveau geïnvesteerd in de infrastructuur. Alleen al voor 2002 is 11,8 miljard euro uitgetrokken”.

Begrip

Deutsche Bahn vraagt begrip voor het fenomeen van de stagnerende investeringen. Het spoorwegbedrijf neemt aan dat de regering over twee jaar de greep in de kas weer ongedaan maakt. “Omdat een groot deel wordt gebouwd onder rollend rad, is uitbreiding van het bouwvolume zonder grote gevolgen niet zonder meer mogelijk”, aldus D. Hünerkoch.

Brancheorganisatie Deutsche Baugewerbe weet wel waarom het spoorbedrijf qua planning in grote moeilijkheden is geraakt. “Het kernprobleem is dat het spoorbedrijf zijn eigen mensen die vroeger de trajectplanning deden, heeft ontslagen. Vandaag de dag is de onderneming niet meer in staat de ter beschikking staande middelen tijdig te investeren”, stelt A. Frauenrath.

Mocht extra capaciteit nodig zijn voor de planningen, dan kan het spoorwegbedrijf volgens Deutsche Baugewerbe het beste een beroep doen op de kennis bij de middelgrote bedrijven. Frauenrath dringt aan de nieuwe projecten niet alleen bij de grote bouwers onder te brengen. Ook samenwerkingsverbanden van kleinere bedrijven verdienen in zijn ogen een kans.

Reageer op dit artikel