nieuws

Middenbedrijf kritisch over politiek

bouwbreed

Directeuren van middelgrote ondernemingen (twintig tot vijfhonderd werknemers) zijn ontevreden over de manier waarop ons land en gemeenten worden bestuurd. Zij vinden dat politici te weinig oog hebben voor de noden van hun bedrijven. Dit blijkt uit onderzoek van Trendmeter onder vierhonderd directeuren.

Van de ondervraagden vindt ruim 60 procent dat gemeenten te weinig doen aan de problemen van de bedrijven. Daarbij gaat het om zaken als slechte bereikbaarheid van bedrijfsterreinen, gebrek aan ruimte voor bedrijfsuitbreidingen en onvoldoende parkeergelegenheid.

De landelijke politiek komt er niet beter af. Zo’n 63 procent van de ondernemers vindt dat politici te weinig oog hebben voor de noden van het middelgrote bedrijf. Hoog scoort daar de oplossing van de fileproblematiek en het tekort aan infrastructuur. Verder scoren zaken als het grote aantal wao-ers, de hoge criminaliteit en de wachtlijsten in de gezondheidszorg hoog in de ergernis toptien van de ondernemers.

Het zou kunnen zijn dat de geringe belangstelling van politici te maken heeft met het eveneens geringe aantal mensen in de politiek met ervaring in het bedrijfsleven. Negen op de tien ondervraagden vindt dat jammer. Driekwart van hen van meent dat dit alles te maken heeft met de onvoldoende beloning van politici.

Uit de enqu-te blijkt overigens dat het vertrouwen in politici niet bijster groot is. Als ondernemers de keuze hebben uit twee gelijkwaardige kandidaten voor een managementfunctie in het bedrijf, één gemeenteraadslid en één kandidaat zonder politieke ervaring op zijn cv, kiest 55 procent voor de laatste.

Betrokken

Ondanks dat voelen de ondernemers zich wel betrokken bij de politiek. De gang naar de stembus wordt door velen van hen gemaakt, 80 procent bij gemeenteraadsverkiezingen, 90 procent bij Kamerverkiezingen.

De idealer opvolger voor premier Kok is er niet echt. Van de ondervraagden noemt 17 procent de huidige minister van Financiën Gerrit Zalm als geschikte kandidaat direct gevolgd door VVD-fractieleider Hans Dijkstal met 16 procent. Dat kan echter weer te maken hebben met de voorkeur voor de VVD bij 56 procent van de ondervraagden.

Reageer op dit artikel