nieuws

Metamorfose Kralingse Zoom tot mobiliteitscentrum

bouwbreed Premium

De Rotterdamse verkeersknoop Kralingse Zoom moet in de komende jaren een stedelijk knooppunt worden met een sleutelrol voor de bereikbaarheid van de binnenstad. In totaal is in het ‘parkachtige’ masterplan van de Architecten Cie 117.000 vierkante meter gereserveerd voor kantoorontwikkeling.

De Rotterdamse wethouders H. Kombrink (Ruimtelijke Ordening) en A. Janssens (Vervoer) kritiseerden bij de presentatie van de plannen recente ontwikkelingen in Den Haag. Volgens Kombrink brengt het idee van minister Pronk (VROM) voor vrijwaringszones langs de rijkswegen en voor aanscherping van regelgeving op gebied van luchtverontreiniging dit soort plannen in gevaar. “Dan zou je kunnen ophouden met de vorming van knooppunten, terwijl dat eveneens een streven is van de rijksoverheid”, aldus Kombrink.

Overstapmachine

Wethouder Janssens verklaarde zich “hogelijk verbaasd” over het feit dat de verkeersminister Netelenbos geen geld meer beschikbaar wil stellen voor de groei van ov-gebruik die door “overstapmachines als deze” wordt bereikt. Op Kralingse Zoom kunnen reizigers met bestemming Rotterdam-Centrum razendsnel wisselen van verkeersmodaliteit. Het transferium op deze plaats heeft een capaciteit van 2100 parkeerplaatsen en is direct aan de A16 gelegen. De metro rijdt in elf minuten naar het stadshart. De mogelijkheid voor een tram-plusverbinding wordt onderzocht. Kralingse Zoom heeft al een busstation en een station voor de ParkShuttle, het computergestuurde vervoer dat het knooppunt verbindt met bedrijventerrein Rivium. De locatie grenst tevens aan de Brainparken I, II en III en de Erasmusuniversiteit.

Studie

De gemeente Rotterdam en ontwikkelaar Blauwgoed Vastgoed BV laten tot 2003 gezamenlijk een haalbaarheidsstudie doen naar het potentieel van de locatie. De gebiedsontwikkeling gebeurt in publiek-private samenwerking, de exploitatie mogelijk ook. Het is de bedoeling dat tussen 2003 en 2008 de eerste fase van ongeveer 40.000 vierkante meter kantooroppervlak langs de ’s Gravenweg wordt gerealiseerd. Ook wordt in deze fase 1000 van de totaal 3000 vierkante meter gerealiseerd van de geplande voorzieningen: winkels, restaurants en uitgaansgelegenheden. “Hier moet een min of meer zelfstandig centrummilieu ontstaan”, aldus architect Pi de Bruijn, die ook ruimte ziet voor sport en recreatie in het plangebied. De kantoorontwikkeling moet de grondige vernieuwing van het mobiliteitsknooppunt mede betaalbaar maken. Wethouder Kombrink schat de onrendabele top in het plan op ongeveer honderd miljoen gulden. Totale kosten van vernieuwing van het ov-station en het transferium worden geschat op 255 miljoen gulden.

Het masterplan van Architecten Cie voorziet in een groene, parkachtige omgeving met een landschapsbrug over de A16 die Rotterdam met Capelle verbindt. Parkeren gebeurt grotendeels ondergronds in “een groene heuvel” met vides voor de daglichttoetreding.

Reageer op dit artikel