nieuws

HTM verlegt vizier naar Midden-Oosten

bouwbreed

Het Haagse vervoersbedrijf HTM opereert sinds kort ook vanuit Egypte. Deze maand opende het in Caïro een vestiging met als doel het openbaar vervoer in het Midden-Oosten in moderner banen te leiden. De ontwikkelingen na 11 september hebben vooralsnog geen enkele invloed op de ambitieuze plannen. “Het is in Egypte niet onveiliger dan hier.”

John Tjon A Ten, directeur HTM Consultancy, spreekt (“de voertaal in ons bedrijf is Engels”) uit ervaring. De afgelopen jaren reisde hij regelmatig naar het Midden-Oosten. “De eerste contacten in Egypte dateren van vijf jaar geleden en vloeiden voort uit een protocol tussen de Nederlandse en Egyptische overheid. Uiteindelijk resulteerde de toenadering in een samenwerkingsovereenkomst met de Egyptische Spoorwegen voor de lange termijn, te beginnen met een haalbaarheidsstudie over de modernisering van bestaande transportsystemen in Alexandria en Caïro.”

Om in het Midden-Oosten een rol van betekenis te kunnen vervullen, werd vorig jaar een joint venture opgericht met het Egyptische constructiebedrijf Tecnico. Het gezamenlijk ingenieursbureau, Mena Rail (Middle East North Africa Rail) genaamd, is gevestigd in een kantoor in Caïro dat deze maand officieel de deuren opende. Bij het ingenieursbureau werken vijf ingenieurs, waarvan drie Egyptische, en twee Nederlanders.

Modernisering

In zijn werkkamer aan de Fluwelen Burgwal in Den Haag waar de HTM-directie is gehuisvest, betitelt Tjon A Ten het Midden-Oosten als “de meest interessante markt. Alleen al rond Caïro liggen zeven satellietsteden die beter met elkaar moeten worden verbonden.”

De bestaande lijnen zijn ooit nog door de Engelsen aangelegd, in sommige gevallen is daar gedurende tientallen jaren nauwelijks onderhoud aan gepleegd. Besloten is om aan twee projecten prioriteit te geven. Het betreft de modernisering van 15 kilometer bestaand tramnet en 7 kilometer uitbreiding in Alexandria waar een half miljoen mensen moeten wonen. Dit werk bevat een aantal proefprojecten waaronder kruisingen en herinrichtingen met behulp van moderne technieken. Het eerste pilotproject is een kruising waarbij de sporen in het beton (embedded rail) zijn gestort. Dit in tegenstelling tot een gewone trambaan, waarbij de sporen worden gedragen door bielsen of betonnen platen. Het werk wordt uitgevoerd door de Haarlemse kunststoffabrikant Edilon.

Het tweede pilotproject betreft een bestaande baan van veertig kilometer waar een enkel spoor met diesel wordt vervangen door een dubbel elektrisch spoor met daarnaast een uitbreiding met hetzelfde aantal kilometers. Deze verbetering tussen Caïro en Ein Shams and Tenth of Ramadan City, is van groot economisch belang. De satellietstad heeft nu nog 200.000 inwoners en is goed voor een kwart van de Egyptische export. In de toekomst moet zij uitgroeien tot een miljoenenstad. In beide gevallen gaat het om zogeheten lightrail, iets tussen tram en trein in. “In de ontwerpeis staat dat er 100 kilometer per uur gehaald kan worden.” De eerste trein moet in 2004 rijden.

De gekozen werkwijze waarbij HTMConsultancy de rol van projectontwikkelaar/ exploitant vervult, breekt met de gebruikelijke gang van zaken. “Gewoonlijk wordt in Afrika alles turnkey opgeleverd. Bij dit project is zowel projectmanagement als engineering in handen van de opdrachtgever. Daardoor komt meer expertise het land binnen.”

Volgens Tjon A Ten heeft Nederland “een uniek product. Vervoersbedrijven maken hier meerjarenafspraken met het rijk door middel van contracten en bijbehorende investeringen. Het gevolg is dat we beschikken over een technologische kennis die up to date is.”

De oosterse onderneming staat overigens los van de Nederlandse activiteiten, benadrukt hij. “HTMConsultancy is een financieel onafhankelijke organisatie die zichzelf financieel zal moeten bedruipen.” Door het enorme aanbod van (miljoenen) reizigers in combinatie met een tariefsverhoging, verwacht de directeur dat de opbrengsten de kosten (voor beide projecten ruim 150 miljoen Amerikaanse dollar) ruimschoots zal overstijgen.

Bestekken

De komende tijd verwacht HTM in het Midden-Oosten nog volop werk te hebben. “De regering heeft het totale netwerk tot 2020 afgelopen juli goedgekeurd. Ook omringende landen tonen belangstelling. Uit Syrië kwamen zes voorstellen voor samenwerking.” Het komende half jaar zal de joint venture verder vorm krijgen en wordt de engineering van de eerste twee projecten afgerond. Over een jaar moet een exploitatiemaatschappij het licht zien, de planning is dat ook de bestekken voor de uitvoering gereed zijn.

De grootste hobbel die nog moet worden genomen, vormt volgens Tjon A Ten het organisatorische deel. “In Egypte bestaat een aparte wet voor het aantrekken van buitenlandse investeringen waar ook dit project onder valt. Nu moet worden gekozen wie de contractbesprekingen met de Egyptische overheid voert. Momenteel zijn onderhandelingen gaande over welke bedrijven en banken met de Egyptische overheid in zee gaan. Ik verwacht dat we daar in redelijkheid snel uit moeten komen.”

In 1993 bundelden de drie vervoersbedrijven van Amsterdam (GVBA), Rotterdam (RET) en Den Haag (HTM) de krachten om gezamenlijk activiteiten te ontplooien op het gebied van onder andere ontwerp, aanleg, onderhoud, reparatie en beheer van stedelijk personenvervoer. Met ingang van dit jaar is HTM 100 procent aandeelhouder en veranderde de naam HTA in HTMConsultancy.

In het buitenland heeft HTMConsultancy behalve Egypte momenteel ook in een aantal andere landen projecten lopen waaronder Ierland, Rusland, Polen en Joegoslavië.

‘Honderd kilometer per uur moet haalbaar zijn’

Reageer op dit artikel