nieuws

Files blijven na aanleg A4 bij Delft

bouwbreed Premium

De aanleg van de A4 Midden-Delfland tussen Delft en Schiedam biedt geen oplossing voor de fileproblematiek op de A13. Tot die conclusie komt onderzoeker dr. ir. F. van der Hoeven van de faculteit bouwkunde van de TU Delft.

Hij adviseert de overheid nog eens grondig te kijken naar de huidige en toekomstige infrastructuur in het zuidelijk deel van Zuid-Holland. Daarbij moet volgens hem rekening worden gehouden met de effecten van tolheffing op de A4. Ook de plannen voor Randstadrail en ander openbaar vervoer moeten erbij worden betrokken.

Van der Hoeven heeft de verkeerssituatie onder de loep genomen bij de uitwerking van een alternatief plan voor de A4 Midden Delfland. Het gaat om een weg die over de volle lengte door een tunnel loopt danwel is overkluisd. Het idee werd gisteren officieel gepresenteerd. Het is ontwikkeld op verzoek van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Aanleiding was de eis van aanliggende gemeenten dat het nieuwe stuk snelweg niet te horen, zien of ruiken mag zijn.

Het plan van Van der Hoeven komt aan die eis tegemoet. De kosten zijn volgens de onderzoeker vergelijkbaar met die van het plan van de Zuid-Hollandse gedeputeerde Norder, waarbij de weg gedeeltelijk in tunnels ligt. Dit ontwerp, waaraan gemeenten, provincie en milieubeweging gezamenlijk hebben gewerkt, wordt vandaag officieel overhandigd aan minister Netelenbos van Verkeer. De kosten worden voorlopig geraamd op 1,1 miljard gulden.

Dat de variant van Van der Hoeven niet duurder is terwijl deze wel volledig in een tunnel ligt heeft te maken met het feit dat de onderzoeker heeft gekozen voor de lagebuistunnel. Hij is uitgegaan van een tunnel waar alleen personenauto’s doorheen kunnen en geen vrachtwagens. Daardoor hoeft veel minder diep te worden gebouwd. “Hoe dieper je gaat des te meer trekpalen en onderwaterbeton je nodig hebt en des te hoger de kosten uitpakken”, zei de onderzoeker bij de presentatie. Hij heeft het idee overgenomen van een proefproject bij Parijs.

Varianten

De presentatie van het plan wil niet zeggen dat de Milieufederatie nu niet meer achter het Plan Norder staat. A. Steekelenburg van deze organisatie verklaarde dat voor de aanleg van het stuk A4 een nieuw Tracé/mer-onderzoek nodig is. Daarbij moeten verschillende varianten onder de loep worden genomen.

Het idee van Van der Hoeven zou als meest milieuvriendelijke variant kunnen meedoen. Steekelenburg hoopt dat het kan bijdragen aan een verrijking van het plan Norder, dat deels nog moet worden uitgewerkt.

Reageer op dit artikel