nieuws

Enka herontwikkelt met gemeente Epe bedrijvenpark

bouwbreed

Viscosefabriek Enka en de gemeente Ede gaan samen het ruim 40 hectare grote bedrijventerrein langs het spoor opnieuw ontwikkelen. Er moet ruimte komen voor nieuwe industrie en kantoren. Beide partijen dragen samen de kosten voor het opstellen van een herinrichtingsplan.

Enka blijft met de productie van viscosegarens op het terrein gevestigd, maar heeft ruimte over. De vestiging van nieuwe bedrijven maakt het voor Enka mogelijk de warmtekrachtcentrale en de waterzuivering op het terrein beter te benutten. Bovendien kan bodemsanering in het plan worden meegenomen.

De gemeente wil het terrein, dat nu redelijk geïsoleerd ligt, stedenbouwkundig beter laten aansluiten op de aangrenzende bebouwing en op het stationsgebied. De ligging bij het station maakt het gebied aantrekkelijk voor kantorenbouw.

Behalve het bedrijventerrein maakt ook het naastgelegen terrein van het voormalige Enka-zwenbad deel uit van het plangebied. Een deel van het fabriekscomplex heeft monumentale waarde. Deze gebouwen zullen worden ingepast in het nieuwe plan. Enka en de gemeente zijn er onderling nog niet uit welke delen van het complex de monumentenstatus krijgen.

De partijen hebben samen 50.000 gulden uitgetrokken voor het herinrichtingsplan en de benodigde bestemmingsplanwijziging. De gemeente zorgt voor de aanpassing van de infrastructuur zodat het terrein beter bereikbaar wordt. Het is de bedoeling de herstructurering binnen zes jaar af te ronden.

Reageer op dit artikel