nieuws

Duidelijkheid over premies zelfstandigen

bouwbreed

Aannemers die regelmatig werken met zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) hebben in het vervolg geen onzekerheid meer over premiebetalingen. Vooraf is duidelijk of een opdrachtgever wel of geen premies moet afdragen voor de kleine zelfstandige. Dat is het gevolg van een wijziging in de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

De wijziging is gisteren met algemene stemmen aangenomen in de Tweede Kamer en zal na publicatie in het Staatsblad van kracht worden.

In de bouw werken ruim 30.000 zzp’ers. Zij kunnen nu op aanvraag van het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV) een verklaring krijgen die hun zelfstandige status bevestigt.

De wet regelt dat het LISVverplicht is duidelijkheid te verschaffen over de status van de zelfstandige. Deze verklaring vrijwaart zzp’ers van de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Hun opdrachtgevers hoeven dan ook geen premies voor deze verzekeringen over het loon te heffen.

Hiermee komt een einde aan de onzekerheid over hun status in verband met de verzekeringen voor de Ziektewet, wao en ww. Het is tot nu toe vaak onduidelijk of de zzp’er als werknemer of zelfstandige moet worden behandeld. In het eerste geval moet de opdrachtgever premies afdragen, maar in het tweede geval is de zelfstandige daar zelf verantwoordelijk voor.

De beschikking kan via de belastingdienst worden aangevraagd. Die levert de gegevens aan de uitvoeringsinstelling die op basis daarvan weer weet of wel of geen premies moeten worden geïnd. Daarmee worden lastige discussies achteraf voorkomen.

De aanleiding voor de wetswijziging is de toegenomen diversiteit aan arbeidsrelaties en vormen van zelfstandig ondernemerschap. Die veelzijdigheid maakt het moeilijker een scherpe scheidslijn te trekken tussen arbeid die wordt verricht in een dienstbetrekking en werkzaamheden in de uitoefening van een bedrijf of de zelfstandige uitoefening van een beroep. Hierdoor ontstond regelmatig onzekerheid over de vraag of de opdrachtnemer is verzekerd in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Reageer op dit artikel