nieuws

Containers voor flexibel haventerrein

bouwbreed Premium

Onder de naam ‘Containerland’ wordt in de Dintelhaven een innovatief concept beproefd om water tijdelijk om te zetten in land. Vier pakketten met in totaal 24 containers zijn begin deze maand op de bodem van de haven geplaatst. Ze worden de komende tijd nog voorzien van een deklaag van zand en bestrating. De containers blijven tot begin volgend jaar in deze proefopstelling staan.

Ondertussen worden praktijkproeven uitgevoerd om dit geheel nieuwe concept te testen. Het project ‘Containerland’ is afkomstig van het Consortium Containerland waarin HBG Civiel, HAM-VOW en Royal Haskoning samenwerken. Habiforum sponsort de proefopstelling.

De bedoeling is dat het concept wordt gebruikt op locaties als het Rotterdamse Waal-Eemhavengebied. Daar kan het vanwege groei en verplaatsing van bedrijven wenselijk zijn om havenbekkens tijdelijk te ‘dempen’. In de realisatie van deze proef werken het consortium en het Gemeentelijk Havenbedrijf nauw samen.

Bedenker

Het consortium bedacht ‘Containerland’ in 1999 naar aanleiding van een competitie van het Havenbedrijf. Het doel was te komen tot nieuwe concepten voor flexibele, kleinschalige en relatief goedkope manieren om van water land te kunnen maken en omgekeerd.

Traditioneel aangelegde haventerreinen hebben een lange afschrijvingstermijn. De terreinen van ‘Containerland’ kunnen, afhankelijk van factoren als de diepte van het water en het oppervlak, volgens het havenbedrijf al voor een relatief korte termijn economisch interessant zijn. Voordelen zijn bovendien de korte tijd die nodig is om ze aan te leggen en de flexibiliteit: de containers kunnen volgens het Gemeentelijk Havenbedrijf betrekkelijk eenvoudig worden verplaatst.

Na een aantal praktijkproeven waarin onder meer vrachtauto’s over het nieuwe terrein rijden en de kade wordt belast met een forse hoeveelheid zand, gaan de containers in januari weer uit het water om te zien of dat net zo eenvoudig is als het plaatsen. Gaat alles naar wens dan wil het havenbedrijf ‘Containerland’ in de loop van volgend jaar in een grotere omvang testen op een locatie waar het terrein dagelijks wordt gebruikt. Het consortium heeft het concept gepatenteerd.

De containers in de Dintelhaven staat drie hoog gestapeld. Elk pakketje van zes containers is aan boven- en onderkant voorzien van betonplaten die de druk naar de hoekpunten van de containers leiden. Voor het project zijn oude containers gebruikt waarin gaten zijn aangebracht om ze vol water te laten lopen.

Reageer op dit artikel