nieuws

Betuweroute pas rond mei 2006 klaar

bouwbreed

De Betuweroute valt ruim 150 miljoen gulden duurder uit dan geraamd en is later klaar. De oplevering van de 10 miljard gulden kostende goederenspoorlijn van de Maasvlakte naar Duitsland vindt waarschijnlijk plaats rond mei 2006. Als alles tegen zit, kan het ook nog begin 2007 worden, zo blijkt uit een risicoanalyse.

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat meldt dit de Tweede Kamer in de tiende voortgangsrapportage over de bouw van de Betuweroute. Tot nu toe werd uitgegaan van oplevering van het megaproject in november 2005. Vertraging bij lopende aanbestedingsprocedures zijn er de oorzaak van dat het later wordt.

De kosten gaan omhoog als gevolg van een aantal aanpassingen. Zo moet 38 miljoen gulden extra worden geïnvesteerd in tunneltechnische installaties. Deze extra uitgave is het gevolg van scherpere veiligheidseisen na de tunnelrampen in Europa. Andere tegenvallers zijn de extra kosten (50 miljoen gulden) voor maatregelen tegen de geluidsoverlast van de Calandbrug bij Rozenburg en het niet halen van een besparing op Kijfhoek, met als gevolg dat de budgetten met ruim 20 miljoen gulden zijn overschreden.

De prijs wordt verder opgedreven door extra kosten voor de beveiliging van de Havenspoorlijn, het eerste gedeelte van de Betuweroute. Volgens plan wordt dit tracé in juli 2003 in bedrijf genomen. Dan is echter het nieuwe Europese beveiligingssysteem ETCS Level 2, waarmee de hele Betuweroute moet worden uitgerust, nog niet gereed. Netelenbos wil uit veiligheidsoverwegingen geen treinen laten rijden zonder automatische beïnvloeding. Daarom wordt eerst het oude beveiligingssysteem ATB-EG aangebracht.

Dit systeem maakt het overigens onmogelijk treinen te laten rijden op de nieuwe bovenleidingspanning van 25kV. Om die reden wordt voorlopig met diesellocs over de nieuwe lijn gereden. De verwachting is dat pas in maart 2006 elektrische locs op de lijn kunnen.

Een andere aanpassing die meerkosten (18,5 miljoen) meebrengt, is de bouw van een ongelijkvloerse kruising bij Geldermalsen. Die is nodig om de passagierstreinen tussen Utrecht en Den Bosch voldoende ruimte te geven.

Minister Netelenbos gaat ervan uit dat ze de extra kosten deels kan opvangen met meevallers en een bijdrage van het ministerie van VROM (Calandbrug). Voor het restant zoekt ze een oplossing binnen de begroting van het infrastructuurfonds.

Reageer op dit artikel