nieuws

‘Beroepsklagers en overheden halen productie omlaag’

bouwbreed Premium

Een overmaat aan bezwaarschriften, te ver doorgevoerde regelgeving, het mislukken van herstructurering en het geringe gebruik van publieke private samenwerkingsconstructies (pps) zijn belangrijker oorzaken voor de inzakkende bouwproductie dan personeelsproblemen en gebrek aan vakmanschap binnen de bouw. Dat zei D. van Well, voorzitter AVBB-Waterweggebied, donderdag tijdens de jaarvergadering.

“De ontwikkeling van bijna ieder bouwproject wordt aangegrepen om bezwaarschriften in te dienen die meer op formele dan op inhoudelijke gronden worden beoordeeld”, aldus Van Well. “Als de grond bouwrijp is en de borden zijn geplaatst, worden professionele bezwaarmakers herinnerd aan hun roeping: bescherming van de maatschappij tegen het bouwmonster, met als gevolg dat te bebouwen terreinen soms jaren in desolate toestand blijven liggen.”

De opmerkingen van Van Well passen in de discussie die is ontstaan over de vraag hoe de almaar dalende woningbouwproductie kan worden opgekrikt. In juni liet staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) weten zich er aan te ergeren dat de bouw de schuld schuift op eenzijdige procedures. “In vijf jaar zijn de regels niet wezenlijk veranderd”, zei de staatssecretaris destijds. “Het lijkt mij dan ook onwaarschijnlijk dat alleen daar de oorzaak ligt.” Van Well spuwde daarentegen zijn gal over “de ellenlange procedures die aan de uitvoering van een bouwproject voorafgaan.”

Ook de indieners van bezwaarschriften kregen een in vitriool gedompelde draai om de oren. “Soms blijkt dat het gaat om bezwaarmakers die het om geld is te doen. Meer geld bieden om bijvoorbeeld een stuk grond te verwerven, of ongemak af te kopen, of bebouwing te mogen slopen, wil nog wel eens helpen om van dwarsliggers af te komen. Al leidt dat wel tot hogere bouwkosten.”

Integraal

De AVBB-topman hekelde het herstructureringsbeleid van de gemeente Rotterdam. “Herstructurering is meer dan wat oude woningen slopen en er nieuwe voor in de plaats zetten. Nee, het gaat om de integrale aanpak van wijken, althans delen van wijken. Wonen, werken, bevolkingsopbouw, voorzieningen en vervoer zijn de elementen waarop herstructurering is gebaseerd. Plannen zijn er maar corporaties, gemeentebestuurders en ambtenaren zijn kennelijk onvoldoende in staat realisering door te voeren.”

Hij adviseerde samenwerking tussen overheid en marktpartijen in pps-constructies, zonder zich de illusie te maken dat zijn advies veel impact zou hebben. “Van het nut daarvan zijn met name politici niet altijd zo overtuigd. Vanuit die hoek is dan ook geen stimulerende rol te verwachten. Een gemiste kans.”

Want pps kan, aldus Van Well, ervoor zorgen dat plannen worden uitgevoerd en dat vastgelopen projecten alsnog worden uitgevoerd. “Er is echter onderling vertrouwen nodig.”

Reageer op dit artikel