nieuws

Asbest gevonden in Het Balijbos Staatsbosbeheer

bouwbreed

In de wegverharding van een aantal paden die door het recreatiegebied Het Balijbos lopen, is asbest aangetroffen. De melding is per toeval gedaan door een oplettende burger. Volgens de gemeente Zoetermeer betreft het vooralsnog een pad van honderd meter waarop verspreid zo’n 100.000 kilo gecertificeerd puingranulaat is aangebracht.

Hangende het onderzoek is het pad afgezet met hekken. Het is niet uitgesloten dat ook de andere paden asbest bevatten.

Als voorzorgsmaatregel heeft de gemeente Zoetermeer in allerijl waarschuwingsborden met opschriften ‘Asbestverdacht’ of ‘Gevaarlijk asbest’ geplaatst. De paden bevinden zich tussen de gemeenten Pijnacker en Zoetermeer en vallen onder de verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer. Om pragmatische redenen is de gemeente Pijnacker in een coördinerend spoedoverleg als woordvoerder aangewezen.

Over de hoeveelheid asbest en door welk erkend bouw- en sloopafval bedrijf het granulaat is geleverd, is nog niets bekend.

Procedures

Woordvoerder Schram van Pijnacker: “Er wordt door de ingeschakelde Dienst Landelijk Gebied met de genomen monsters een zorgvuldig onderzoek gedaan naar de vorm waarin het is gevonden. Is het hecht- of niethechtgebonden? Kortom, we weten dus nog helemaal niets over de mate van schadelijkheid en hoe om te gaan met de andere paden in Het Balijbos.”

Tien milligram hechtgebonden asbest op één kilogram is volgens de Wet milieubeheer acceptabel. Bij niethechtgebonden asbest is de norm 0 en derhalve niet acceptabel.

Onderzoek naar de samenstelling en aanwezigheid van asbest wordt uitsluitend verricht door laboratoria die lid zijn van STERLAB of AVOL. De resultaten van het onderzoek zullen uitwijzen of er een werkplan wordt opgesteld en ook de andere paden in het gebied op asbest moeten worden onderzocht.

Sloopafvalbedrijf

Dit werkplan is een op schrift vastgelegde methode voor de verwijdering van asbest. Het plan geeft aan door wie, waarmee en in welke volgorde asbest moet worden verwijderd. Het gebruikte granulaat is afkomstig van een erkend bouw- en sloopafvalbedrijf.

De gemeente Zoetermeer stelt dat zolang bezoekers van het gebied niet in direct contact komen met het gevonden asbest, er geen gevaar bestaat voor de volksgezondheid.

Bezoekers met honden is echter, uit welzijnsoverwegingen voor hun viervoeter, door Zoetermeer geadviseerd om deze gedurende de afzettingsperiode aan de lijn te houden.

Reageer op dit artikel