nieuws

‘Advies Onderwijsraad mist onderbouwing’

bouwbreed

Diploma’s van de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) liggen wat betreft de bouw net zo goed op de arbeidsmarkt als diploma’s van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Dat zegt W. Turpijn directeur van Bouwradius in een reactie op het advies van de Onderwijsraad inzake de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), dat onlangs openbaar is gemaakt.

De Onderwijsraad stelt dat de BOL-diploma’s in de praktijk meer waard zijn dan BBL-diploma’s. Leerlingen van de BOL-opleiding volgen voltijdsonderwijs terwijl de BBL-leerlingen in de praktijk worden geschoold.

Volgens de Onderwijsraad, een college dat de regering adviseert over onderwijszaken, gaat de WEB er vanuit dat de Beroepsopleidende Leerweg en de Beroepsbegeleidende Leerweg gelijkwaardig zijn aan elkaar. “Desondanks is onderzoek voorhanden dat in een andere richting lijkt te wijzen met als tendens dat voor BOL-deelnemers een bredere inzetbaarheid en een gunstiger loopbaanperspectief geldt”, aldus de nogal omslachtige formulering in het advies van de Onderwijsraad. Het college baseert zich op een studie naar de inzetbaarheid van verzorgers en verplegers. Verderop in het advies is de raad stelliger: “BOL- en BBL-diploma’s zijn in de praktijk niet gelijkwaardig op de arbeidsmarkt.”

Een boude bewering, aldus Turpijn, die betwijfelt of onderzoek naar verzorgers en verplegers iets zegt over de marktwaarde van BBL- en BOL-diploma’s voor een totaal andere bedrijfstak.

Gretig

Ook de directie van de machinistenopleiding SOMA constateert dat afgestudeerden van beide soorten onderwijs even goed op de arbeidsmarkt liggen. “Ik zou geen verschil kunnen aangeven”, zegt directeur Th. Fulink. “Werkgevers willen net zo gretig BBL-gediplomeerden in dienst nemen dan mensen met een BOL-diploma.”

De Vereniging van Samenwerkingsverbanden Nederland (VESAN) betwijfelt eveneens of het onderzoek waarop het adviescollege zich baseert representatief is. Voordat er verregaande gevolgtrekkingen worden geventileerd, is volgens de VESAN, een grootschalig onderzoek binnen diverse bedrijfstakken op zijn plaats. “Wij delen de conclusie van de Onderwijsraad dan ook niet.”

Niettemin bepleit het adviescollege een ander onderzoek. “De raad hecht eraan dat er nadere studie gedaan wordt naar de vraag in hoeverre de ongelijkwaardigheid in de praktijk van BOL- en BBL-diploma’s curriculumgebonden dan wel persoonsgebonden oorzaken heeft”, zo luidt het advies. “Het verschil in type deelnemer dat een BOL- of een BBL-opleiding volgt zou ook kunnen leiden tot een verschil in de mate van brede inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.”

Reageer op dit artikel