nieuws

Zeespiegelstijging gaat grote projecten opleveren

bouwbreed

Sinds de Deltawerken zijn nergens ter wereld afsluitdammen gemaakt van eenzelfde omvang. Nog niet, want de rijzing van de zeespiegel zal daar wel voor zorgen als laaggelegen en dichtbevolkt land wordt bedreigd door het water. Daarom is ‘Breakwaters and closure dams’ (Golfbrekers en Afsluitdammen) een zinvol boekwerk voor de (aankomend) waterbouwer.

Het boek begint goed. Een voorwoord, gevolgd door een inhoudsopgave die volledigheid uitstraalt. De daarop volgende hoofdstukken behandelen het hoe en waarom van het boek. De twee onderwerpen van de titel zijn in eenzelfde boek ondergebracht gezien de overeenkomsten bij het ontwerpen ervan. Bovendien is er dezelfde basiskennis voor nodig.

In de navolgende hoofdstukken wordt dieper ingegaan op het ontwerpproces en specifieke problematieken. Duidelijk moet zijn dat strategische keuzen niet uit de weg worden gegaan, maar dat ze geen betrekking hebben op de vraag of een constructie moet worden gebouwd en waar dan wel. Het gaat er in het boek om hoe je de aanleg het best doet. Dat wordt duidelijk gemaakt aan de hand van goed leesbare tekst, in het Engels. Bijbehorende tekeningen ondersteunen de tekst goed. Helaas zijn de foto’s kwalitatief wat minder, hoewel ze zeker een goede toegevoegde waarde hebben.

Negen appendices geven goede informatie over verschillende van belang zijnde aspecten van golfbrekers en afsluitdammen. Een uitgebreide verklarende woordenlijst met Engelse en Nederlandse trefwoorden en uitleg in het Engels blijkt een goed hulpmiddel.

De gebruikers van het boek, volgens de auteurs studenten Waterbouwkunde aan de TU Delft, het hoger beroepsonderwijs (hbo) en de beroepspraktijk, kunnen zich met de inhoud een uitstekend zicht verwerven op het ontwerp en de aanleg van golfbrekers en afsluitdammen.

Het beste van het boek is echter niet de tekst, de tekeningen of de foto’s. Noch de toegankelijke indeling of de diepgang van de geboden informatie. Het beste van het boek is de kaft. Daarop staat een golfbreker bij Trouville zoals Claude Monet hem in 1870 schilderde. Prachtig. Het is te hopen dat de komende generaties waterbouwers ook golfbrekers en dammen aanleggen die komende generaties kunstenaars tot iets dergelijks kunnen inspireren. Het besproken boek draagt daar wellicht toe bij.

‘Breakwaters and closure dams’

auteurs: K. d’Angremond en F.C. van Roode uitgeverij: Delft University Press

352 pagina’s

ISBN 90-407-2127-0

prijs: fl. 75/Euro 34

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels