nieuws

Wegwerkers hoofdpersonen bij proef

bouwbreed

Als de proef slaagt met trajectcontroles bij wegwerkzaamheden op het hoofdwegennet, zullen deze snelheidsmetingen op veel grotere schaal worden ingevoerd. De verwachting is dat het aantal slachtoffers onder wegwerkers en passerende automobilisten hierdoor drastisch daalt.

Dit betoogde vrijdag mr. J. Spee, hoofd van het bureau verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie bij de start van de pilot met trajectcontrole op de autosnelweg A2 bij Maarheze. Over een traject van vijf kilometer wordt hier de gemiddelde snelheid van iedere passerende automobilist gemeten. Is die hoger dan 77 kilometer per uur (70 kilometer en een marge van 10 procent) dan ligt binnen een week een bekeuring op de deurmat. Overtreders betalen het dubbele tarief omdat te snel rijden bij wegwerkzaamheden extra gevaarlijk is. Bij een snelheid van 90 kilometer per uur moeten bestuurders van een personenauto rekenen op een bekeuring van 220 gulden en die van vrachtwagens op een boete van 280 gulden.

Door middel van videocamera’s worden alle auto’s zowel aan het begin als aan het einde van het traject geregistreerd. Een computer berekent de gemiddelde snelheid. Alles gebeurt draadloos, ook de verzending van de gegevens van overtreders naar het Korps Landelijke Politie Diensten in Driebergen. De pakkans is volgens Spee honderd procent.

Jaarlijks vallen bij wegwerkzaamheden op het hoofdwegennet gemiddeld 10 doden en 250 gewonden. Daarbij worden volgens Spee zowel wegwerkers als automobilisten geteld. Een uitsplitsing kon hij niet geven. Het gaat om aantallen die van jaar tot jaar schommelen. Van een stijgende tendens is geen sprake. Spee meent echter dat ieder slachtoffer, zeker onder de wegwerkers, er een te veel is.

Dat de controle nodig is, blijkt uit de nulmetingen die aan de proef zijn voorafgegaan. Ondanks de borden die aangeven dat er slechts 70 kilometer per uur mag worden gereden passeerde 40 procent van de automobilisten buiten de spits met een hogere snelheid. In de nacht ging het zelfs om 70 procent.

Spee benadrukte dat het er niet om gaat zoveel mogelijk bekeuringen uit te schrijven. “We maken met borden zelfs duidelijk dat we controleren. Het gaat erom een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen. Dat is eerder gelukt op de A2 bij Breukelen. In 1998 werd hier voor het eerst geëxperimenteerd met trajectcontrole. Voor de proef was het aantal snelheidsovertreders 6 procent en toen de trajectcontrole werkte daalde dat tot 0,6 procent”.

Het bijzondere van de apparatuur bij Maarheze is dat deze op vrachtwagens staat en gemakkelijk kan worden verplaatst. Bij Breukelen ging het om metingen via vaste punten boven de weg. Volgend jaar wil Rijkswaterstaat daarmee ook beginnen op de A12 tussen Gouda en Den Haag.

‘We maken met borden duidelijk dat we controleren’

Reageer op dit artikel