nieuws

Wateroverlast niet per decreet opgelost

bouwbreed

Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat voelt er niets voor de waterproblematiek in Nederland per decreet op te lossen. Ze vindt dat tijd nodig is om het besef te laten doordringen dat anders met water moet worden omgegaan. Ze sluit niet uit dat het nog twintig jaar duurt, eer het land op alle cruciale plekken is aangepast en natte voeten tot het verleden behoren.

De Vries maakte dit gisteren duidelijk tijdens een paneldiscussie over waterbeheer, onderdeel van de jaarconferentie van het Interprovinciaal Overleg.

De staatssecretaris meent dat onderscheid moet worden gemaakt tussen rampen en overlast. “Daar waar het gaat om het voorkomen van rampen zijn we voortvarend en met korte procedures aan de slag gegaan. Er wordt hard gewerkt aan de dijken van de grote rivieren, het IJsselmeer en de kustverdediging. Als daar iets mee mis is, zijn levens in het geding.

De overstromingsproblematiek, zoals die vorige week ontstond na hevige regenval in het Westland, wil ze niet scharen onder de categorie rampen. De staatssecretaris kreeg in die opvatting bijval van hoofddirecteur Evers van de Vereniging Natuurmonumenten. “De mensen hebben de schade aan zichzelf te wijten als ze gaan wonen of werken op een plek waar dat uit waterhuishoudkundig oogpunt eigenlijk niet kan. Zelf heb ik lange tijd in een dijkhuis gewoond. We wisten dat het souterrain van tijd tot tijd onder water liep. Dus lag daar een stenen vloer en geen parket, en stonden waardevolle spullen hoog. Dacht je dat we ooit een schadeclaim hebben in gediend?”

Te lang

Voorzitter Brinkman van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) vindt de discussies en plannenmakerij die nodig zijn om water meer ruimte te geven, te lang duren.

“Als je echt snel het besef bij de mensen wilt laten doordringen dat het zinvol is om iets aan de problematiek te doen, moet je beginnen met voorbeeldprojecten. Waarom starten we bijvoorbeeld niet met het bouwen van kassen op palen. Dan wordt ook in het Westland in één klap duidelijk dat je zo twee functies kunt combineren.”

Evers van Natuurmonumenten is het met de AVBB-voorzitter eens. Hij vindt het verder slecht dat nu overal de discussies losbarsten over de calamiteitenpolders, die bij extreem hoog water als buffer kunnen dienen.

“Je jaagt daarmee de mensen direct tegen je in het harnas. In plaats van begrip voor het anders omgaan met water krijg je verzet. Je moet daarmee wachten tot concept voor het hele beleid er is en is doorgedrongen bij de mensen. Het Groene Hartbeleid heeft bijvoorbeeld geen concept. Het is slechts restrictief. Daar krijg je Nederlanders niet in mee”, aldus Brinkman.

Gedeputeerde Wildekamp, verantwoordelijk voor het waterbeleid in Noord-Holland, vindt ook dat de discussie niet alleen over de noodbergingen mag gaan. Ze kiest wel voor het poldermodel om draagvlak te krijgen voor haar totale waterplannen. “Dat kost tijd, maar die moeten we nemen.”

Staatssecretaris De Vries steunt haar in die opvatting.

“Pas als alles is gedaan om het besef te laten doordringen dat het anders moet, en er verzetten zich toch nog mensen tegen bijvoorbeeld een calamiteitenpolder, kan het nodig zijn door middel van onteigening in te grijpen”, vindt De Vries.

Reageer op dit artikel