nieuws

Rode contouren leggen steden niet aan banden

bouwbreed

De rode contouren rond de steden worden niet al te strak getrokken. Minister Pronk (VROM) is bereid concessies te doen aan zijn oorspronkelijke eisen na de vernietigende kritiek op het contourenbeleid uit de Vijfde nota ruimtelijke ordening.

De minister spreekt van een “enigszins bijgesteld regime” voor de rode contouren. De basis van de Vijfde nota vormt het contourenbeleid waarbij de rode contouren de bouwgrens voor steden afbakenen en groene contouren de natuur beschermen. Na de verschijning van deel 1 van de nota kwam tijdens de inspraak vooral het contourenbeleid onder vuur te liggen.

De overheden die de contouren moeten gaan trekken en handhaven, voelen weinig voor het nieuwe beleid. De provincies zijn niet bereid de rode contouren in hun streekplannen op te nemen. Gemeenten huiveren bij de gedachte om zich voor tien jaar vast te leggen en geen kant op te kunnen als ergens ruimte voor nodig zou zijn.

Brabant bijvoorbeeld wil flexibele rode contouren om speculanten voor te zijn bij de uitvoering van het ruimte-voor-ruimte-beleid waarbij varkensstallen plaatsmaken voor vrije kavels. Staatssecretaris Remkes wil schuifruimte binnen de rode contouren van veel steden om herstructureringsprojecten vlot te trekken.

Pronk wuift de bezwaren weg en vindt dat het goed gaat met de rode contouren. “Daar komen we wel uit. Ik heb goed geluisterd.” Met gepaste trots kon hij melden dat hij afgelopen week overeenstemming heeft bereikt met de provincies over een aangepast contourenbeleid. Hij wil nog niet prijsgeven in welke richting hij concessies heeft gedaan.

Reageer op dit artikel