nieuws

Positieve impuls voor Twekkelerveld

bouwbreed Premium

Projectontwikkelaar Amstelland en woningstichting Domijn gaan twee- tot driehonderd woningen bouwen in de Enschedese wijk Twekkelerveld. Hiermee proberen beide partijen een positieve impuls te geven aan de wijk.

Het plaatselijke winkelcentrum voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en wordt daarom grondig gerenoveerd èn uitgebreid. Het project wordt gefinancierd in combinatie met woningbouw. Met de plannen is tientallen miljoenen guldens gemoeid. Er is een stedenbouwkundig schetsontwerp gemaakt. De nieuwbouw behelst zowel huur- als koopwoningen. Het grootste deel van de woningen komen langs het spoor. Aan de overkant van het spoor ligt het havengebied.

Er is een bestemmingplanwijziging nodig om de woningbouw mogelijk te maken. De provincie staat geen woningen toe die binnen de hindercirkels van bedrijven ter plekke liggen.

Reageer op dit artikel