nieuws

Negatief advies over noordwest-tangent langs waterwingebied Enschede

bouwbreed

Het bureau B + B Stedenbouw en landschapsarchitectuur adviseert de gemeente Enschede om geen verbindingsweg aan te leggen tussen de A35 en de A1. Deze zogeheten noordwest-tangent moet het stadsverkeer in Enschede ontlasten. Volgens het bureau vormt de weg een grote bedreiging voor het ecologisch gebied ten noorden van de stad en het waterwingebied. “Het verkeer zorgt voor verontreiniging en het gaat ten koste van de rust in het natuurgebied en de recreatie. De gemeente moet naar andere oplossingen zoeken”.

De gemeenteraad heeft echter al ingestemd met de komst van de tangent, dus het advies kwam als mosterd na de maaltijd. Het bureau hield gisteren voor ruim honderd belangstellenden bij de Waterleiding Maatschappij Overijssel in Enschede diverse videopresentaties over de herinrichting van het WMO-terrein en het omliggende waterwingebied. Uitgangspunt is onder meer om de beken meer ruimte te geven en de essen te behouden. Het gepresenteerde plan werd in opdracht van WMO gemaakt door het bureau P + B uit Amsterdam en in detail uitgewerkt door B + B Stedenbouw en landschapsarchitectuur. Binnenkort wordt het plan aangeboden aan de gemeente.

Bij het waterwingebied worden in de nabije toekomst 200 woningen gebouwd. In het landelijke woongebied ’t Vaneker verrijzen grote huizen op kavels van 700 à 4500 m2. B + B adviseert het aantal houtwallen uit te breiden en de nieuwbouwwoningen hierin in te passen. “De woningbouw moet zich aanpassen aan de bestaande landschappelijke structuren” . Het bureau stelt voor patiowoningen en drive-in woningen met duurzame materialen te bouwen waarin de auto onder de woning kan worden geparkeerd. Verder wil men collectieve en woninggebonden infiltratieplekken realiseren voor de opvang van regenwater om het grondwaterpeil op niveau te houden. Water kan ook in de ogen van B + B worden hergebruikt voor het doorspoelen van toiletten en wasmachines. In de nieuwe wijk moeten openbare plekken komen voor recreatie van de bewoners. In de eco-tuinen worden gewassen op biologische wijze geteeld. Aanleg van lanen en fietsen wandelpaden wordt aanbevolen.

Toegankelijk

Het bureau presenteerde ook een herinrichtingsplan voor het terrein van WMO. Men wil het terrein toegankelijk maken voor het publiek. De verplaatsing van het te zuiveren water van het ene naar het andere bekken dient zichtbaar te worden gemaakt. Door open goten met een mantel van rvs te maken, kan het publiek de gang van het water over het hele terrein volgen.

‘Het verkeer gaat ten koste van de rust’

Reageer op dit artikel