nieuws

Met multidisciplinaire aanpak in de prijzen

bouwbreed

BAM NBM infra was bij de prijsvragen van Rijkswaterstaat over innovatieve technieken zeer succesvol. Vier van hun vijf inzendingen werden genomineerd. Het bedenken van duurzame oplossingen vergt een heel andere denkwijze, menen de indieners. Eén ding is duidelijk, het ontwikkelen van ideeën doe je niet alleen. Bovendien is een goede presentatie minstens zo belangrijk.

Het ei van Columbus hebben ze niet, maar de gekozen aanpak van BAM NBM infra heeft zeker vruchten afgeworpen. “We hebben het zelf ook moeten leren”, bekent E. Feiter, marketing manager van BAM NBM infra afdeling Business Development. Duurzaam denken was een hele omschakeling. “Het moeilijkste is van de geijkte traditionele denkwijze af te stappen. Om te beginnen moet je af van de vraag ‘wat levert het op’.”

De nieuwe werkwijze van Rijkswaterstaat vraagt aanzienlijk meer van de marktpartijen, maar levert ook veel meer op. In het verleden leidde een prijsvraag tot kleine verbeteringen, voortbordurend op bestaande technieken. Maar met de huidige aanpak heeft evolutie plaats gemaakt voor revolutie.

Denken in oplossingen luidt het nieuwe credo. BAM NBM infra zag daarin voor zichzelf een initiërende rol weggelegd, te beginnen met het organiseren van brainstormsessies. Hierbij werd tevens een aantal externe partijen uitgenodigd die ‘om niet’ hun kennis bij de planvorming inbrachten.

“In die ontwerpfase investeer je in feite in vertrouwen, dat zich pas later terugbetaalt” voegt Feiters collega M.J. Ypma eraan toe. Dat wederzijdse vertrouwen is er volgens Ypma al na een half uur overleg.

Symptoombestrijding

Een van de partijen die door BAM NBM infrabij de prijsvraag ‘Energiek wegdek’ werd betrokken, is de TU Delft. Volgens ir. D. Hoogwater van de Faculteit Technische Natuurwetenschapenis een fundamentele wetenschappelijke analyse in die ontwerpfase van essentieel belang. Hoogwater: “Een vraag kan bijvoorbeeld zijn aan wat voor energie behoefte is.” Hoogwater doelt hier op (overigens ook) nieuwe technieken waarmee laagwaardige energie uit asfalt wordt verkregen, terwijl met name hoogwaardige energie is gewenst is.

Hoogwater: “Het is daarnaast zaak om niet aan symptoombestrijding te doen, maar de oorzaak van een probleem aan te pakken.” Bij het oplossen van de geluidsproblematiek bij snelwegen denken de uitvinders daarom aan het aanpakken van het geluid waar het ontstaat, in plaats van het overdimensioneren van geluidsschermen.

De multidisciplinaire aanpak, waarbij over de eigen grenzen heen wordt gekeken, heeft ook een ander voordeel volgens Hoogwater. “Monodisciplinair denken geeft een vertraging in de ontwikkeling van ideeën.” Specialisten zien bij de planvorming al veel beren op de weg. “Die vertraging wordt juist voorkomen door mensen die breed zijn georiënteerd bij nieuwe ideeën te betrekken.” Volgens Hoogwater is dat de kracht van deze aanpak.

Hij verwacht dat het ‘Energiek wegdek’ vijftien jaar eerder op grote schaal wordt toegepast dan de dertig jaar zoals in het concept van ‘Wegen naar de toekomst’ is opgenomen.

Taakverdeling

Valt het besluit om met een prijsvraag mee te doen, dan is snelheid geboden. Zo moest bij geluidshinder het eerste idee binnen twee maanden gereed zijn. “Die eerste fase is altijd te krap. Het heeft wel het voordeel dat je daardoor niet in details kunt verzanden” aldus Ypma. Om het idee vast te houden en uit te werken zijn de taken verdeeld. De uitwerking is aan de techneuten. Anderen zijn belast met de organisatorische kant.

Technici worden bewust pas in een later stadium bij de daadwerkelijke uitwerking ingeschakeld. Omdat vooral zij moeite hebben verder te kijken dan het uitvoeringstechnische aspect.

De gekozen taakverdeling is een vereiste om tot nieuwe toepassingen te komen, meent ir. N. Lamerichs van Bam Energy Systems. “Voor het wegdek kwamen we bijvoorbeeld op thermokoppels die in het asfalt worden aangebracht. Financieel gezien is dat voorlopig nog niet haalbaar. Maar het plan is goed en wat we wel hebben aangetoond, is dat het principe werkt.”

Tot dusverre sneuvelde alleen de inzending Flexweg, een concept in de categorie ‘Modulair wegdek’, na de ideefase. Na evaluatie bleek de gekozen werkwijze niet de juiste te zijn. Daarnaast liet ook de communicatie te wensen over.

Ligt er uiteindelijk een goed idee, dan is het ook nog de kunst om dat goed over te brengen. BAMNBMinfra doet daarvoor een beroep op professionele specialisten. Ypma: “Communicatie is heel erg belangrijk. Niet alleen intern – wie is waarmee bezig – maar ook naar buiten toe. Een goede presentatie richting jury heeft zeker bijgedragen tot de nominatie, is de overtuiging.

Daarnaast investeert BAMNBMinfra vooral in eigen personeel. Voor een prijsvraag wordt een aantal mensen vrijgemaakt. In de ontwerpfase zijn dat gemiddeld zo’n tien medewerkers, die gedurende die twee tot vier maanden zo’n anderhalve dag per week aan de slag gaan. Ongeacht het eindresultaat levert het voor het bedrijf altijd veel op, aldus Ypma: “Je investeert vooral in elkaar. Mensen worden weliswaar ingezet op hun eigen specialisme maar verleggen wel hun horizon. De krachtenbundeling van NBMdoor BAM vorig jaar heeft zeker in ons voordeel gewerkt. Op velerlei gebied vindt kennisoverdracht plaats. Je bouwt ondertussen een zeer breed netwerk op.”

Pak geluidsoverlast aan waar het ontstaat, bij de banden. Een rubberachtige toplaag dempt het geluid. De onderliggende lagen dragen verder bij aan het geluidarme wegdek.

Schematische weergave van het EC-fics (spreek uit easy fix) principe. Met behulp van thermokoppels wordt hoogwaardige energie uit het asfalt opgewekt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels