nieuws

Klagers kunnen in België naar Verzoeningscommissie

bouwbreed

In België is onlangs de Verzoeningcommissie voor de Bouw (VCB) van start gegaan om bouwgeschillen tussen particulieren te beslechten, waardoor jarenlange procedures voor de rechtbank kunnen worden vermeden.

Daar duren rechtszaken over bouwgeschillen vaak tot tien jaar. De experts blijken er nogal eens ondeskundig. Bovendien zijn de rechtszaken over bouwgeschillen doorgaans zeer duur.

Het initiatief tot oprichting van de Verzoeningscommissie is het resultaat van een samenwerking tussen de Confederatie Bouw (de nationale aannemersbond), Nacebo (de federatie van kleine en middelgrote bouwbedrijven in Vlaanderen), de consumentenorganisatie Test-Aankoop en de Koninklijke Federatie van Architectenverenigingen van België. Deze organisaties zijn vertegenwoordigd in de VCB, die voor elk bouwgeschil dat wordt aangemeld een expert aanwijst die binnen redelijke tijd een expert aanwijst. Die moet voor de meest ingewikkelde zaken binnen zeseneenhalve maand verslag uitbrengen en bij eenvoudiger geschillen eventueel al binnen drie weken. In spoedgevallen (plotselinge waterschade, defect aan centrale verwarming enz.) wijst de Verzoeningscommissie al binnen 48 uur een expert aan. De Belgische minister van Justitie, Marc Verwilghen, heeft de Verzoeningscommissie intussen erkend.

Zodra een particulier naar de Verzoeningscommissie is gestapt, luistert deze naar de klacht en wijst een expert aan. Dat is een aannemer, ingenieur of architect. De expert speelt een cruciale rol want zijn verslag, dat enkel over de technische kant van de zaak handelt, kan achteraf in principe niet meer worden betwist. Zelfs wanneer de verzoeningspoging mislukt en de zaak alsnog voor de rechter komt, zal deze geen nieuwe expert moeten aanstellen, hetgeen vele maanden tijdswinst betekent.

Kosten en loon van de expert (830 gulden of 377,27 euro) moeten de partijen zelf betalen, evenals de kosten voor eventueel bijkomend onderzoek.

Reageer op dit artikel