nieuws

Kamer kan grondspeculatie nu snel aanpakken

bouwbreed

Het parlement repareert in recordtempo de Wet voorkeursrecht gemeenten. Nog voor de kerst wordt de initiatiefwet behandeld waardoor grondcontracten tussen ontwikkelaars met agrariërs veel minder interessant worden. Een kamermeerderheid van PvdA, D66 en CDA zijn de praktijken van grondspeculanten zat en dichten de mazen in de wet.

De initiatiefnemers zullen vandaag de wet voor behandeling indienen met het positieve advies van de Raad van State. “Waarschijnlijk kunnen we het dan nog voor de kerst plenair behandelen”, verwacht D66-kamerlid Ravestein. Het hoogste rechtscollege onderschrijft de doelstelling en had nauwelijks op- en aanmerkingen op het voorstel. De wet kan volgend voorjaar al in werking treden als dit tempo kan worden volgehouden.

De kamerleden willen dat de gemeenten weer de regie over de grond in handen krijgt. Door namen, prijzen en een termijn van zes maanden voor optiecontracten te verplichten, hopen zij dat veel ontwikkelaars en speculanten afhaken.

Verlengen

Aan het voorstel is deze week nog toegevoegd dat optiecontracten die ‘herhaaldelijk’ zijn verlengd, vernietigd mogen worden door de gemeenten. “Zo steken we een stokje voor de mogelijkheid om contracten oneindig te verlengen”, licht PvdA-kamerlid Depla toe.

Het gaat in dit geval om een aanscherping van artikel 10 van de WVG. Daarmee wordt een stokje gestoken voor de vele optiecontracten tussen grondeigenaren en ontwikkelaars die vrijstelling van het voorkeursrecht regelen. Deze overeenkomsten komen nu pas boven water op het moment dat een gemeente aankondigt op een bepaalde plek te willen bouwen. Speculanten en ontwikkelaars kunnen nu nog volstaan met een overeenkomst die is gedeponeerd bij een notaris.

Vervallen

Na het in werking treden van de wet kan dat niet meer. Optiecontracten en verkoopovereenkomsten zijn alleen geldig als de naam en prijs van de koper zijn vastgelegd bij het openbare register van het Kadaster. Bovendien vervallen de contracten na zes maanden. De regels gaan trouwens ook gelden voor alle bestaande overeenkomsten.

De initiatiefnemers pakken verder artikel 26 van de wet aan. Door uitspraken van de Hoge Raad grijpen marktpartijen dit artikel aan om het voorkeursrecht te omzeilen. Ze moeten dan wel aantonen dat het gemeentelijk belang voldoende wordt gewaarborgd. In het initiatiefvoorstel wordt deze bepaling geschrapt en krijgen gemeenten de mogelijkheid alle transacties te laten vernietigen die tot doel hebben de voorkeurspositie van de gemeente te ontwijken.

De kamerleden Depla (PvdA), Ravestein (D66) en Van Wijmen (CDA) namen in mei het initiatief om de Wet voorkeursrecht te repareren. Ze namen zelf het heft in handen nadat minister Pronk namens het kabinet liet weten dat reparatie van die artikelen overbodig zou zijn met de invoering van het nieuwe grondbeleid.

De kamerleden zijn ronduit trots op hun initiatiefwet dat binnen recordtempo van kracht zal zijn. Depla: “We zitten nog steeds te wachten op de spoedreperatie die minister Pronk aankondigde bij de presentatie van de grondnota. Hij wil dat álle gemeenten gebruik kunnen maken van het Voorkeursrecht. Nu mogen alleen gemeenten die een uitbreidingstaak hebben grond opeisen. Het geeft toch een goed gevoel dat een paar kamerleden zo’n kolos van een ministerie voor zijn.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels