nieuws

Kabels verspreiden bij brand vaak dichte rook en giftige gassen

bouwbreed

Elektrotechnische installaties moeten brandveiliger. De Nederlandse Groep Elektrische Draad en Kabel (Nedek) en de Unie van Elektrotechnische Ondernemers (Uneto) wijzen onder meer de overheid erop dat het overgrote deel van de kabels dat momenteel wordt gebruikt bij brand dichte rook ontwikkelt en giftige en corrosieve gassen produceert. Die gevolgen kunnen meer slachtoffers maken dan het vuur zelf, meent ing. E. Geurds van Draka Kabel in Amsterdam.

Het overgrote deel van een elektrotechnische installatie ligt uit het zicht, zodat het niet altijd duidelijk is dat bekabeling een aanmerkelijke hoeveelheid brandbaar materiaal oplevert. Een installatie bestaat voor zo’n 90 procent uit kabel. Per vierkante meter betekent dat anderhalve liter brandbare kunststof. Aangelegd volgens NEN 1010 en bij afdoende onderhoud veroorzaakt een installatie zelf in de regel geen brand. Wel kan een brand erop overslaan en in dat geval kan er een aanmerkelijke hoeveelheid rook ontstaan. Die verspreidt zich veel sneller dan het vuur, verhindert het zicht op vluchtwegen, verstikt aanwezige personen en bevat schadelijke stoffen. Bij het laatste valt te denken aan chloor- en zoutzuurdamp. Gemengd met bluswater kunnen uitermate agressieve zuren ontstaan die bijvoorbeeld machines kunnen beschadigen.

Halogeenvrij

Diverse toeslagstoffen verhinderen dat brand zich in een kabel voortplant. Nog belangrijker zijn stoffen die de vrijkomende rook aan banden leggen. Zogeheten halogeenvrije kabels zijn bedoeld voor plaatsen die lastig zijn te ontruimen zoals tunnels en hoge gebouwen, of waar veel mensen samenkomen zoals winkelcentra en stations, of waar corrosieve gassen economische schade veroorzaken en maken zo’n tienmaal minder rook vrij dan ‘gewone’ kabels. Het aantal toepassingen stijgt snel, omdat bijvoorbeeld efficiënter ruimtegebruik beduidend hogere eisen aan de veiligheid stelt. De regelgeving moet ervoor zorgen dat de opdrachtgever een daadwerkelijk veilige installatie laat aanleggen. Moeilijk brandbare kabels waaruit geen toxische gassen en rook ontstaan bestaan al enkele jaren. De meterprijs ligt boven die van ‘gewone’ kabels en overschrijdt niet zelden het budget. Geheel en al vrij blijft de opdrachtgever hier niet: de gebruiker van een bouwwerk kan die eisen ook stellen.

TNO bereidt de afgifte van een certificaat voor een brandveilig gebouw voor. De overheid kan bijvoorbeeld eisen dat alle openbare gebouwen aan de bijbehorende eisen voldoen. Uneto denkt dat met opleidingen en vuistregels te kunnen borgen. Als een installateur gecertificeerde producten gebruikt volgens een voorgeschreven methode, kan TNO een vrijwaring geven. Wanneer dat zijn beslag krijgt, valt met een aanmerkelijke vervangingsmarkt te rekenen.

Fiscus

In een brief stellen Nedek en Uneto alle politieke partijen voor de overheid de voorstellen voor brandveiliger elektrotechnische installaties te volgen. Ze vragen de partijen tevens de gedachten te laten gaan over maatregelen waarmee de fiscus investeringen in nieuwe bekabelingen beloont. Uneto en Nedek houden tijdens de vakbeurs Elektrotechniek in Utrecht twee informatiebijeenkomsten op 2 en 4 oktober. Uneto doet de installateur letterlijk een boekje open over brandveiligheid. Beide organisaties willen ook met de Onri en de Rijksgebouwendienst overleggen en lichten hun bevindingen toe in het handboek voor de brandveiligheid van gebouwen dat het Nationaal Centrum voor Preventie momenteel opstelt.

Reageer op dit artikel