nieuws

Inspectie scherp op veilig werk aan wegen

bouwbreed

De veiligheid van weg- en railwerkers krijgt steeds meer aandacht van de Arbeidsinspectie. Legde deze instantie recentelijk nog renovatiewerkzaamheden aan het spoor stil omdat de risico’s voor een aantal baanwerkers te groot waren, hetzelfde was bijna gebeurd bij wegwerkzaamheden in het zuiden des lands.

Vorige week maakte het Openbaar Ministerie goede sier met de trajectcontrole die plaatsvindt bij wegwerkzaamheden aan de A2 bij Maarheeze. Geavanceerde apparatuur betrapt elke automobilist die over een traject van 5 kilometer gemiddeld harder rijdt dan 77 kilometer per uur. Binnen een week valt een bekeuring op de deurmat. Op die manier hoopt justitie het werk van wegwerkers veiliger te maken. “Want”, zo stelde mr. Spee van het bureau verkeershandhaving van het OM, “ieder slachtoffer onder de wegwerkers is er één teveel”.

Natuurlijk valt daar geen speld tussen te krijgen, maar de trajectcontroles vinden vooral ook plaats in het eigen belang van de politie. Anderhalf jaar geleden dreigde de Arbeidsinspectie wegwerkzaamheden in het zuiden des lands stil te leggen, omdat het verkeer er met veel te hoge snelheden langs raasde. De Arbeidsinspectie vond dat niet langer verantwoord voor de wegwerkers. Gevolg was dat de politie ter plaatse ging posten om de snelheid terug te krijgen naar 70 kilometer per uur. Dat was nodig omdat voor een radarauto met foto-apparatuur geen plek was. Een uiterst kostbare operatie dus, die op de lange termijn niet vol te houden was.

Anderhalf jaar hebben alle betrokken partijen overlegd over de vraag hoe deze situatie kon worden aangepakt. Niet alleen dreigde de Arbeidsinspectie met stillegging van het werk.Ook was sprake van het terugbrengen van de maximumsnelheid tot 50 in plaats van 70 kilometer per uur. Een gruwel voor alle verkeersdeskundigen, omdat de doorstroming van het verkeer op de rijkswegen dan helemaal in het gedrang zou komen.

De Arbeidsinspectie heeft inmiddels menig zweetdruppeltje veroorzaakt op de gelaten van medewerkers van zowel Rijkswaterstaat als Railinfrabeheer. Door lastig te zijn en te dreigen met stillegging van werkzaamheden of door daadwerkelijk werkzaamheden te verbieden, heeft de dienst zowel opdrachtgevers als uitvoerende aannemers geprikkeld te komen met briljante ideeën die de veiligheid van weg- en baanwerkers bevorderen. De Trajectcontrole, waarbij met behulp van twee mobiele posten de gemiddelde snelheid van elke passerende automobilist wordt berekend, mag dan de politie goed uitkomen, ze is zeker ook in het belang van de wegwerkers.

Zo zal ook de oplossing die Railinfrabeheer en spoorbouwers vinden voor het werken aan een spoor terwijl op het nevenspoor de treinen gewoon doorrijden, de veiligheid van baanwerkers ten goede komen. Op dit moment wordt het werkproces grondig onder de loep genomen en wordt bezien of het mogelijk is te voorkomen dat drie baanwerkers bij een naderende trein alleen kunnen wegvluchten over het in bedrijf zijnde spoor. De Arbeidsinspectie tolereert dat niet. Ze vindt de risico’s op een ongeval te groot.

Mogelijk kunnen de drie hun werk op afstand uitvoeren met speciale apparatuur of kan de werktrein zo worden uitgevoerd dat de baanwerkers er toch kunnen opstappen als een trein nadert. De oplossing is er nog niet, maar dankzij de kritische houding van de Arbeidsinspectie zal deze er zeker komen.

Hoe vervelend de bemoeienissen van de Arbeidsinspectie wellicht zijn geweest voor betrokken aannemers, de inzet van deze dienst valt toch te prijzen. Niemand is echt uit op het nemen van risico’s met mensenlevens. Soms echter worden door praktische of economische omstandigheden de grenzen bereikt van wat aanvaardbaar is. Terecht treedt daar de Arbeidsinspectie op. Per slot van rekening vallen jaarlijks in de bouw al genoeg slachtoffers.

Opdrachtgevers aangezet tot briljante ideeën ter bevordering van veiligheid

Reageer op dit artikel