nieuws

HBG en Ballast verliezen geduld

bouwbreed

HBG maar meer nog Ballast Nedam verliezen hun geduld. Beide willen zo snel mogelijk door met de fusie van hun baggerpoten. De aandeelhouders echter willen een volledig verbod op de fusie op basis van wanbeleid van de HBG-bestuurders. Volgende week doet de rechter uitspraak.

“In een schadevergoeding zijn wij niet geïnteresseerd. We willen dat HBG zijn verplichting kan nakomen de joint venture aan te gaan. De schade voor de aandeelhouders van Ballast Nedam groeit bij verdere vertraging. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van de Vereniging van Effectenbezitters”, zei Ballast-advocaat mr. M. Josephus Jitta gisteren voor de Ondernemingskamer. Hij boog zich over een verzoek van de VEB en een aantal groot-aandeelhouders om de fusie in de vriezer te stoppen. Daartegenover willen beide bouwers dat de rechter de ijskast weer openzet om zo snel mogelijk de fusie af te ronden.

Profielwijziging

Cruciaal voor een beslissing is de vraag hoe de rechter meent dat HBG met de aandeelhouders is omgegaan. De aandeelhouders hebben daar nauwelijks een goed woord voor over, zo bleek weer eens uit de woorden van VEB-advocaat Stibbe. Nog afgezien van de late en onvolledige informatie van HBG richting aandeelhouders, meende hij dat de deal met Ballast Nedam een duidelijke wijziging van het profiel van de Rijswijkse bouwer inhoudt. In het joint venturecontract staan bepalingen die de zeggenschap van HBG over bagger-dochter HAM beperken, zo betoogde hij. Verder richtte hij zijn toorn op het onderzoek van de enqu-tecommissie die door de Ondernemingskamer was ingesteld. Een zweem van partijdigheid en onzorgvuldigheid hangt volgens hem over de onderzoekers Peters en Moerland.

Boskalis

Tenslotte bleef het hem verbazen dat de HBG-top nooit meer met Boskalis is gaan praten nadat de baggeraar een bod op HAMhad uitgebracht. “Dat was noodzakelijk alleen al om een reële vergelijking te kunnen maken tussen de waarde van het bod van Boskalis met de waarde van de joint venture met Ballast Nedam”, meende hij.

De aandeelhouders menen overigens dat Boskalis nooit een eerlijke kans heeft gehad evenals later in de strijd Heijmans, waarmee HBG overigens wel volgende week nog gaat praten.

Advocaat Wiersema was het uiteraard niet met zijn confrère eens. Hij meende dat het uitgebreide bericht aan de aandeelhouders voldoende was geweest om te voldoen aan de aanbevelingen van de commissie Peters. Van een structuurwijziging was volgens hem evenmin sprake waardoor een besluit van de aandeelhoudersvergadering onnodig was.

Ondanks het feit dat alle partijen vol vertrouwen zijn dat de rechter hen gelijk zal geven, blijft het spannend wat die zal beslissen. Daarbij lijkt één ding al beslist. Hoe de uitspraak van de rechter ook zal luiden, de joint venture Ballast HAMBaggeren komt er, zo menen rechtsgeleerden. “Wat dat betreft is het contract tussen HBG en Ballast inmiddels wel bindend.”

‘HBG moet zijn verplichting nakomen’

Reageer op dit artikel