nieuws

Boerenbedrog

bouwbreed

Met ingehouden trots presenteerde afgelopen week onze nationale rekenmeesters, het Centraal Planbureau, een onderzoek naar de kosten die huurders en eigenaars maken om te kunnen wonen. En zie met verwondering: het CPB kwam tot de slotsom dat eigenaars van woningen duurder uit zijn dan huurders. Dit is een bittere pil voor de politiek ter linkerzijde en in de oppositie. Aan de andere kant kunnen woningbezitters daardoor ook een voordeel krijgen.

Meer dan dertig jaar geleden stelde een rode regering het Huurwaardeforfait in. Vanaf dit jaar heet deze belasting voor woningbezitters het Eigenwoningforfait, een nieuwe naam voor hetzelfde beestje. Via deze heffing bij de Inkomstenbelasting wilde de overheid huurders en eigenaren van woningen in min of meer dezelfde (lasten-)positie brengen. Velen hebben dit afgedaan als een drogreden met als enige doel meer belasting te kunnen heffen. Zij krijgen nu min of meer gelijk. Door dit forfait komen woningbezitters blijkbaar in een slechtere positie dan huurders van woningen. Althans, volgens het CPB, toch niet de minste rekenmeester in dit landje.

Nu woningbezitters er slechter afkomen, kunnen politici ook hun discussies over het wel of niet aftrekbaar laten van hypotheekrente voor eigenwoningbezitters achterwege laten. Het maakt de verkiezingsstrijd voor de PvdA in elk geval een stuk gemakkelijker, want deze aftrekbaarheid is niet meer discutabel na de uitkomsten van het CPB.

Nog even over dat Huurwaarde- of Eigenwoningforfait. Ik heb het altijd wel geweten dat dit forfait niet deugde, het was gewoon links boerenbedrog. Maar nog erger: toen in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw de huizenprijzen tot een dieptepunt waren gedaald en de hypotheekrente meer dan veertien procent bedroeg, had de overheid geen enkel medelijden met deze in nood verkerende woningeigenaars.

Bij bosjes gingen ze failliet en het Huurwaardeforfait bleef in volle glorie op het aangiftebiljet van de Inkomstenbelasting staan, en betalen moesten ze. Bij het Eigenwoning- of Huurwaardeforfait houdt men namelijk geen rekening met de risico’s die woningbezitters lopen ten aanzien van dalingen van de huizenprijzen en stijgingen van de hypotheekrente. Huurders kunnen in dit landje nog steeds op meer sympathie rekenen dan woningbezitters, zeker in fiscale zin. Het moge duidelijk zijn dat daar voor bepaalde partijen meer stemmen te halen zijn.

Nu het vaststaat dat woningbezitters meer lasten betalen dan huurders is het hoog tijd dat het Eigenwoningforfait verdwijnt of naar een zeer laag peil daalt. Ik ben benieuwd welke politieke partij daarvan een verkiezingsthema durft te maken? Er zijn meer dan drie miljoen eigenwoningbezitters met familie, dus qua stemmen valt er genoeg te verdienen. Of, is men toch bevreesd voor de linkse achterban van toekomstige coalitiegenoten?

Compensatie voor deze hogere lasten kan de overheid ook zoeken in verlaging van de overdrachtsbelasting van zes procent naar bijvoorbeeld drie procent, dat kost misschien een paar miljard guldens. Maar, toegeven dat het Huurwaarde- /Eigenwoningforfait uiteindelijk een boerenbedrog van de hoogste orde is, zal de politiek in den brede een veel hogere prijs vinden.

Reageer op dit artikel