nieuws

Alternatief voor bergingsriool

bouwbreed Premium

Jonker Beton uit Amsterdam en Betonson uit Arkel introduceren onder de naam Aquaflow een alternatief voor bergbezinkbassins en bergingsriolen. Dat kan dak- en straathemelwater in straatvlakken bergen, zuiveren, infiltreren en vertraagd afvoeren.

Aan het systeem ging ruim vijftien jaar onderzoek en ontwikkeling vooraf door prof.dr. C. Pratt van de universiteit van Coventry. In Groot-Brittannië is het systeem reeds ruim toegepast. Aquaflow kan 100 millimeter regen bergen. Gemengde riolen gaan veelal uit van 9 millimeter.

Al het water wordt gezuiverd; zware metalen worden gebonden aan een vlijlaag in de wegfundering en bacteriën breken koolwaterstoffen af. De Aquaflow is volgens de ontwikkelaars makkelijker in te passen dan een wadi en blijft bovendien begaanbaar.

Reageer op dit artikel