nieuws

Aanmatigend

bouwbreed

Tussen Zoetermeer en Benthuizen, bij de plaats waar de hogesnelheidslijn de N209 kruist, wordt weer druk gewerkt aan de hogesnelheidslijn naar Amsterdam. Onder een dreigende lucht staat een bulldozer op een berg grond die onderaan door een graafmachine wordt afgegraven. Werkwegen nemen vorm aan, delen waar de trein zal gaan rijden worden bedekt met grond. Dat zal de aarden baan nog niet wezen, want alles moet zettingvrij zijn en dat is zo’n bult grond op eerder ingereden zand nog niet.

Behalve bouwers zijn vlak daarnaast ook boeren in de weer. Er staat een trekker met een rooimachine en nog twee trekkers met elk zo’n kar erachter op van die ballonbanden. Ze lijken klaar om nog net de laatste oogst van het land te halen voordat het verloren gaat aan de nieuwe spoorlijn die files voorkomt en snelletreinreizigers een paar minuten tijdwinst oplevert bij hun reis naar Amsterdam. Een mooie dag voor boeren en bouwers.

En de natuur? Die berust. Net als de reiger die na dit alles bij de sloot langs het weiland staat, onwetend van al het technisch geweld dat zich in zijn wereld zal gaan afspelen. Met de nek in de schouders en misschien een onbestemd gevoel, neigend naar de beklemming van dreigende onrust. De natuur lijkt zich te schikken in de onvermijdelijkheid van een stap terug.

Gelukkig hebben wakkere bestuurders het compenseren ontdekt. Niet in geld, nee, het gaat om iets hogers. Het gaat om het compenseren van natuurwaarden die verloren gaan door menselijk handelen. Dat klinkt goed. Maar waarom daarbij dan toch een lichte gevoel van onbehagen?

Dat moet hem zitten in de gedoogcultuur van die mensen. Schone schijn maken met stoere praat en strakke regels. Maar als het erop aan komt, gaan er sloten water bij de wijn. In zo’n cultuur gedijt wellicht het idee dat je op de ene plek de zaak grondig mag verzieken, omdat je daarna elders de natuur weer een handje helpt. Dat helpen is loffelijk, maar het leidt de aandacht af. Er is namelijk iets verloren gegaan. Het zou aanmatigend zijn te denken dat met compensatie naar menselijke maatstaven een verstoring in de natuur teniet wordt gedaan.

Reageer op dit artikel