nieuws

Ruimtelijke plannen nog niet digitaal

bouwbreed

Het Rijk heeft zich tot doel gesteld om binnen acht jaar alle streek- en bestemmingsplannen digitaal beschikbaar en uitwisselbaar te hebben. Een monsterklus, die bij voorbaat onhaalbaar lijkt, omdat op dit moment nog niemand met computerkaarten werkt.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft in het voorjaar een nulmeting uitgevoerd, waarvan de resultaten officieel nog niet naar buiten zijn gebracht. Van de 531 gemeenten heeft een kleine veertig procent een of meer bestemmingsplannen digitaal beschikbaar. Deze kaarten zijn vaak met een standaard CAD-systeem gemaakt en zijn zelden uitwisselbaar. Van de ondervraagde stedenbouwkundige bureaus zegt 40 procent uitwisselbare plannen te kunnen leveren, maar worden die nog maar zelden gevraagd.

Veel gemeenten hebben al wel een of meer bestemmingsplannen in hun computer staan, maar die zijn onderling niet uitwisselbaar en mogen niet worden gebruikt bij de aanvraag van vergunningen of andere formele externe contacten.

De gemeente Arnhem is het verst en heeft op eigen initiatief de 900 gedetailleerde getekende kaarten samengevat in 45 globale digitale kaarten. Ermee werken mag niet, want de digitale plannen hebben juridisch geen enkele status. Verder ondernemen de provincies Drenthe en Zeeland voorzichtige stappen in de vorm van pilot-projecten in onder andere Terneuzen en Middelburg. Ook het Friese Tytsjerksteradiel is bezig om uitwisselbare plannen met behulp van de computer te ontwikkelen.

Zesentwintig kleuren

Bijkomend probleem is dat gemeenten in de loop van de jaren hun eigen interpretatie hebben gegeven aan bestemmingsplannen. Zo worden 53 symbolen gebruikt voor het begrip gebouw en zijn 26 kleuren in omloop voor eenzelfde type landschap. Aan standaardisatie van symbolen wordt momenteel nog niet gewerkt, wel bestaat met IMRO een uniforme uitwisselingscode.

Het is wel de bedoeling dat binnen acht jaar alle kaarten onderling uitwisselbaar en beschikbaar zijn voor een breed publiek. Een andere voorwaarde is dat de plannen van de verschillende overheidslagen naadloos op elkaar aansluiten. De PKB-kaart van de Vijfde nota moet dus corresponderen met het provinciale streekplan en het onderliggende gemeentelijke bestemmingsplan.

Ambitie

Het ministerie van VROM staat dan ook voor een monsterklus om vaart achter digitale plannen te krijgen. Vooralsnog is bij de Rijks Planologische Dienst een speciaal coördinatiepunt opgericht. Zij willen gemeenten begeleiden bij het opzetten van digitale plannen en heeft daarvoor enkele miljoenen subsidie te verdelen.

De ambitie is om uiterlijk in 2005 70 procent van alle streek- en bestemmingsplannen digitaal beschikbaar te hebben. Met het inwerking treden van de Vijfde nota ruimtelijke ordening – in 2010 – moeten alle kaarten in de computer staan. De achterliggende gedachte van het ministerie is “zicht op ruimtelijke ontwikkelingen, meer democratische interactie en efficientere procedures”.

De PKB-kaart van de Vijfde nota is de basis voor het digitale streekplan en wordt uitgewerkt in een bestemmingsplan dat met de computer kan worden bijgewerkt.

Bron: Ministerie van VROM

Ruimtelijke plannen op computer onwerkbaar

Reageer op dit artikel