nieuws

Plan lightrail tussen Twentse steden

bouwbreed

In Twente bestaan plannen voor de aanleg van een nieuwe lightrail-verbinding. Deze zogeheten Agglolijn moet in de toekomst de steden Wierden, Almelo, Hengelo, Enschede en het Duitse Gronau met elkaar verbinden. De Regio Twente, de gemeenten, de provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, vervoerders en taakorganisaties van het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaan samen een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. De studie kost ruim 1,5 miljoen gulden en moet in 2003 zijn afgerond.

De Agglolijn moet de ruggengraat gaan vormen van het toekomstig openbaar vervoer in Twente.

In het regeerakkoord van het kabinet is een beleidstraject Lightrail opgenomen. In deze uitvoeringsnotitie zijn zes pilotprojecten opgenomen die deel uitmaken van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). Het Twentse initiatief hoort hier niet bij. De Regio Twente is een lobby gestart om voor dit project ook een MIT-status te krijgen. Tijdens Prinsjesdag wordt duidelijk of de Agglolijn Twente in het MIT-projectboek 2002-2006 is opgenomen.

Reageer op dit artikel