nieuws

Ontkoppeling sanitair van riool kan risico opleveren

bouwbreed Premium

Aan sanitaire systemen kan soms wel eens wat schorten. Bijvoorbeeld aan het ontwerp, de uitvoering, het beheer of het gebruik. Sanitair ligt momenteel in een lus tussen de openbare waterleiding en het openbare riool. Steeds vaker wordt het sanitair ontkoppeld van de riolering en in een kringloop binnen de perceelgrens gebracht. Dat kan (nog) meer risico’s veroorzaken, meent de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL.

Verkeerde handelingen worden soms ingegeven door milieubewuste keuzen. Die worden echter niet altijd beoordeeld op de praktische haalbaarheid en op de risico’s voor veiligheid en gezondheid. Transport en zuivering van afvalwater blijven aanzetten tot nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe zuiveringstechnieken maken kleinschalige en decentrale voorzieningen mogelijk. Voordat die in praktijk kunnen komen moet een uitgebreide risico-analyse worden gemaakt. Aan de zogeheten grijswaterkringloop zitten nogal wat onzekerheden die een grootschalige toepassing in de weg staan. Te denken valt aan de verwijdering van micro-organismen door gecertificeerde IBA-systemen en aan de benodigde aanvullende zuivering om een veilig ontwerp te kunnen garanderen. Nader onderzoek moet ook uitsluitsel geven over nagroei in leidingen, de benodigde opslagcapaciteit en het effect van leegstand.

Kringloop

Ook de openbare sector kan op termijn een duurzame en robuuste en preventieve kringloopsluiting realiseren. Dat kan door het transport van afvalwater te verminderen en dat zo dicht mogelijk bij de bron te behandelen met voorzieningen die geen of weinig energie verbruiken. Dergelijke anaërobe technieken kunnen nuttige bijproducten als energiedragers, meststoffen en grondverbeteraars opleveren. Deze aanpak vergt de installatie van minstens twee afvoerleidingen in woningen en gebouwen: één voor het geconcentreerde en risicovolle zwarte afvalwater en één voor de verhoudingsgewijs grote, maar minder gevaarlijke hoeveelheid grijs afvalwater. Nader onderzoek vergt ook de betrouwbare en vooral betaalbare afvoer van slurries, afkomstig uit de zwartwaterleidingen.

Het streven naar duurzaamheid vergroot de vraag naar bijvoorbeeld waterbesparende toiletspoelers. Dat leidt tot kleinere lozingen. Ook worden systemen toegepast voor het hergebruik van water. Dat leidt tot gescheiden stromen afvalwater. Het geloosde afvalwater voert tevens de vaste stoffen uit de binnenriolering af. Verstoppingen blijven uit wanneer de aansluitende liggende leiding van waterbesparende closets met een spoelvolume van 6 liter beperkt blijft tot een lengte van 12 meter. De transportcapaciteit in een leiding met een inwendige doorsnede van 84 millimeter is voldoende bij een afschot tussen 1:100 en 1:150. Voor een afschot van 1:200 mag een leiding met een inwendige doorsnede van 84 millimeter niet langer zijn dan 5 meter. Een closet met een spoelvolume van minder dan 6 liter wordt niet aanbevolen zolang niet is aangetoond dat dit een gelijkwaardige oplossing is.

Reageer op dit artikel