nieuws

Nij Beets helpt zichzelf aan nieuw zwembad

bouwbreed Premium

Het zwembad in het 1400 inwoners tellende Nij Beets, onder de rook van Drachten, was aan het eind van zijn bestaan. Het dorp had de keus: opknappen, of anders sluiten. Om dat laatste te voorkomen, zet de bevolking gezamenlijk de schouders onder een grote renovatie, waarbij de vele bouwvakkers in haar midden goed van pas komen.

Stenen rammelen in de speciemolen ten teken dat het bijna tijd is te stoppen. “Dat krijg je als het grote licht uitgaat”, zegt metselaar H Tolsma, in het dagelijks leven eigenaar van een klussenbedrijf en agrariër. Even later slaat de klok van de dorpskerk negen uur, langzaam wordt het donkerder. Met z’n twee collega’s schraapt hij de laatste specie uit de tonnen.

Als de laatste laag stenen is gelegd, hebben de drie metselaars deze avond weer zo’n dertien vierkante meter muur gerealiseerd van de kleedruimte annex gebouw voor de waterzuiveringsinstallatie van het zwembad in het Friese dorp.

Vrijwilligerswerk

“We werken hier in toerbeurt, want het moet leuk blijven”, zegt z’n collega vrijwilliger en opperman P. van Veen. Hij trekt de stekker uit de speciemolen en gaat naar huis, want “om half zes gaat de wekker”. In totaal is een groep van veertien mensen ’s avonds bezig met de bouw van het zwembadgebouw. Ook G. van der Wolf is regelmatig te vinden op de bouwplaats. Het vrijwilligerswerk begon voor hem al veel eerder. In het dagelijks leven projectcoördinator bij een heibedrijf, regelde hij in mei de heimachine die 63 heipalen van zeven meter door de oude vloer van het zwembad sloeg om de nieuwe vloer te dragen.

Het zwembad ontstond in de jaren vijftig. Er was zand nodig voor de sportterreinen. Het gat dat daardoor ontstond, werd ingevuld als zwembad. Eerst een modderpoel, later voorzien van een betonvloer, waar bruin veenwater doorheen bleef sijpelen, want de veenbodem kent ter plaatse vele bronnen. Dat kon zo niet langer, vond T. Sijmonsma toen hij voorzitter werd van de stichting De Blauwe Kamp, de eigenaar van het zwembad. Hij stelde het dorp voor de keuze:; of er iets van maken of de tent sluiten.

Steun

Nu is het dorp al maanden bezig met acties om het zwembad te behouden. Een statiegeldactie en een grote loterij met een auto als hoofdprijs leverden samen een dikke 2,2 ton op. Daarnaast geeft de gemeente Opsterland een subsidie van 3,5 ton, terwijl er ook gebruik wordt gemaakt van de btw-constructie. “We hebben momenteel nog een gat in de begroting van twee ton.”

Daarnaast steunt het bedrijfsleven uit het dorp en omgeving het initiatief. Kwam de heimachine voor kostprijs, ook de vier bouwbedrijven die het dorp rijk is dragen een flinke steen bij, met mankracht, materiaal, tekeningen en “ze hebben natuurlijk contacten in de bouwwereld”, vervolgt Sijmonsma. Zo kwam het zwembad aan de nieuwe vloer van B 35 beton en wanden van B 24 beton.

Inmiddels begint het flink te schemeren. De metselaars hebben voor vanavond hun laatste steen gelegd. Afspraken worden gemaakt voor de volgende keer. “Want als we geen zwembad meer hebben moeten onze kinderen in het kanaal zwemmen”, wijst metselaar Tolsma op de Tijnjester trekvaart. “En daar is geen controle. Hier wel”, verklaart hij de innige samenwerking in het dorp om het zwembad te behouden.

Reageer op dit artikel