nieuws

Gelderland wil wildgroei vakantiehuizen stuiten

bouwbreed Premium

Om de wildgroei van het vakantiewoningen op de Veluwe te stuiten, wil de provincie Gelderland dat gemeenten hun bestemmingsplannen aanpassen. Gelderland is zeer ongerust over de forse toename van het aantal recreatiewoningen. In totaal zijn er de afgelopen vier jaar meer dan tweeduizend bijgekomen; een stijging van ruim 25 procent.

Het provinciebestuur meldt dit naar aanleiding van vragen die Statenleden Eleveld en Jansen (GroenLinks) aan Gedeputeerde Staten hebben gesteld.

De bouw van de vakantiebungalows gaat ten koste van de reguliere kampeerterreinen, waarvan er zo’n dertig ‘verloren zijn gegaan’. De meeste kampeerplaatsen zijn opgeheven door het zogenaamde uitponden. Dit betekent dat een terrein verkaveld wordt verkocht aan particulieren die op de plek een bungalow of stacaravan hebben staan. Meestal gaat het om kampeerplaatsen die voor de recreatie weinig toekomstmogelijkheden hebben omdat ze te klein of verouderd zijn. Voor de gemeenten betekent de uitponding van een terrein niet dat de kampeerplaats in dat geval is opgeheven: de kampeervergunning blijft onverkort van kracht.

Verengen

Gelderland zegt dat de toename voor een groot deel te wijten is aan de ondoorzichtigheid van de gemeentelijke bestemmingsplannen. Zo is niet altijd duidelijk wat er onder de term ‘recreatie’ valt. De provincie vindt het daarom noodzakelijk om dit begrip zo te ‘verengen’ dat realisering van vakantiewoningen op de betrokken terreinen niet is toegestaan.

Aan de andere kant meent het provinciebestuur dat juist de bestemmingsplannen een uitgelezen kans bieden om de bouw van vakantiewoningen tegen te gaan.

Door specifiek regels te stellen over de bouw-, aanleg-, en gebruiksmogelijkheden, kan uitponding worden bemoeilijkt. Verder is het mogelijk in het bestemmingsplan de verplichting op te nemen dat recreatieterreinen alleen bedrijfsmatig mogen worden geëxploiteerd.

Schrappen

Uit een onderzoek dat in oktober van dit jaar wordt afgerond, moet blijken hoeveel vakantiewoningen er binnen de huidige bestemmingsplannen nog kunnen worden gerealiseerd. Op basis van de uitkomsten van het rapport bekijkt Gelderland of het zinvol is om bijvoorbeeld via een algehele herziening van de bestemmingsplannen op de Veluwe deze mogelijkheid te schrappen.

Reageer op dit artikel