nieuws

Clubhuis van Pirates heel energiezuinig

bouwbreed

Besturen van sportverenigingen zijn minder dan directies van bedrijven geneigd vooruit te denken. Als ze de jaarlijkse exploitatiekosten maar in de hand weten te houden en de sporters tevreden, vinden ze het allang best. Des te opvallender is daarom het initiatief van honk- en softbalvereniging Pirates uit Amsterdam om een geheel nieuwe sportaccommodatie te bouwen die tevens de energielast tot vijftig procent terug te dringen.

Gaan bedrijven nog uit van een terugverdientijd voor de extra investering van vier jaar, de Pirates blikken vooruit en houden een planning van tien jaar aan.

L. van Zaane van Ooms Bouwmaatschappij BV uit Avenhorn is al vijf jaar bij de ontwikkeling van de plannen betrokken geweest. Maar nu is het dan zover. In de deelraad Osdorp in Amsterdam-West verrijst de nieuwe accommodatie van de Pirates. Van Zaane: “Het is het modernste en meest complete honkbalcomplex van Europa. Het clubgebouw krijgt een eigen sporthal, kleedkamers, kantinedeel en sponsorruimte. Om binnen te kunnen oefenen komen er slagtunnels en andere faciliteiten.”

Het bijzondere aan de accommodatie, die van NOC*NSF de A+status heeft gekregen, is de warmtehuishouding. Voor het ontwerp van het warmtesysteem is gebruik gemaakt van de kennis van AMIC installation consultancy BV. A. Melgerd, directeur van AMIC: “Voor de verwarming maken we gebruik van een warmtepompsysteem dat is aangesloten op een onttrekkingsput op veertig meter diepte en twee infiltratie-putten op een diepte van 45 meter onder het maaiveld. Al naar gelang de behoefte, stroomt water voor verwarming of koeling door het buizensysteem dat in de vloeren van de begane grond en de eerste verdieping is aangebracht. Daarnaast maken we gebruik van warmteterugwinning uit de ventilatielucht.”

In de kleedkamers is veel ventilatie noodzakelijk. Melgerd: “Er komt verhoudingsgewijs behoorlijk veel warmte vrij, door veel ‘bezwete’ lichamen per vierkante meter en door het vrijkomen van warmte tijdens het douchen. Warme lucht wordt afgezogen en hergebruikt om het tapwater in de warmtepompboilers voor te verwarmen.”

NOC*NSF-eis

Voor het warme water zijn zeven warmtepompboilers met een capaciteit van 290 liter per stuk in het systeem opgenomen. Melgerd: “Die enorme capaciteit was een eis van het NOC. Na een wedstrijd moet het mogelijk zijn dat in alle acht kleedkamers tegelijkertijd wordt gedouched.”

Via de warmtepomp en warmteterugwinning uit de ventilatielucht, komt de temperatuur van het water van 9 graden op ongeveer 62 graden. Melgerd: “Door elektrische naverwarming brengen we het water in de boiler tot 65 graden om legionellavrij te kunnen douchen.”

De accommodatie is niet geheel afhankelijk van het warmtepompsysteem. Bij extreme kou zorgt een ‘traditionele’ centrale verwarmingssysteem voor extra warmte.

Vooralsnog bestaat het systeem uit een onttrekkingsput en twee infiltratiebronnen. Het is mogelijk dat de warme bron door het onttrekken van warmte in de loop der tijd kouder wordt. Van Zaane: “In dat geval bestaat de mogelijkheid om een klein deel van het terrein te asfalteren en te voorzien van het Road Energy Systeem. Hiermee kan de warmte die het asfalt opneemt in de zomer worden opgeslagen in de infiltratieput om later te gebruiken als het nodig is.”

Bivalente

Door de combinatie van een warmtepompsysteem en een cv-installatie spreekt Melgerd van een bivalente installatie. Hij schat dat de warmtepompinstallatie 75 tot 80 procent van de warmtevoorziening voor zijn rekening neemt.

Ooms Avenhorn Holding BV is een van de sponsors van de Amsterdam Pirates. Het idee om een duurzame accommodatie te bouwen komt bij Ooms Avenhorn Holding BV en AMIC vandaan. Melgerd: “Besturen van sportverenigingen houden zich in de eerste plaats met sporters bezig. Tijd om zich in duurzaam bouwen te verdiepen, is er niet. Maar wat ze wel weten is, dat hoe lager de exploitatiekosten zijn, hoe meer ze voor de sporters kunnen doen. Door een accommodatie te ontwerpen waarbij de energielast veertig tot vijftig procent gereduceerd wordt, kunnen de Pirates veertig tot vijftig procent op de exploitatie besparen.”

De totale bouwkundige kosten, inclusief installaties, bedragen 4,5 miljoen gulden. Van Zaane: “Bij een traditionele aanpak waren we vier miljoen kwijt geweest. De duurzame investering bedraagt ongeveer vier ton.” Op basis van het haalbaarheidsonderzoek schat Van Zaane dat de terugverdientijd op circa tien jaar.

De realisatie van de nieuwe accommodatie voor de Pirates werd mogelijk gemaakt door subsidies van Senter, Nuon, Novem, Groenfonds lening duurzame techniek van de Rabobank Westzaan, NOC*NSF, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de gemeente Amsterdam.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Amsterdam S.V. Pirates

Architect Pim de Herder BNA, Hippolytushoef

Hoofdaannemer Ooms Bouwmaatschappij B.V., Avenhorn

Adviseur AMIC Installation Consultancy, Zaandam

Installatie KODI B.V., Heerhugowaard

Energiezuinige verlichting: Elektron B.V., Amsterdam

Vloerverwarming: WTH, Dordrecht

Principeschema van het bodemonttrekkingssysteem onder de nieuwe accommodatie.

Reageer op dit artikel