nieuws

Bolegbo-vok viert jubileum met boek over historie

bouwbreed Premium

Voor de vereniging van boor-, kabelleg- en buizenbedrijven Bolegbo-vok is het dit jaar feest. Het is zestig en vijftig jaar geleden dat de oorspronkelijke verenigingen, respectievelijk Bolegbo en V.O.K., zijn opgericht. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de vereniging het boek ‘Bolegbo-vok verleden, heden en toekomst’ uitgegeven.

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. Maar het is eigenlijk heel bijzonder dat bijna elke inwoner van Nederland thuis gebruik kan maken van gas, elektriciteit en water, en ook zonder problemen een telefoon- of kabelaansluiting krijgt. Onzichtbare verworvenheden, die pas opvallen als ze wegvallen.

Alle kabels en buizen die voor het transport van energie en informatie in de grond liggen, zijn door boorondernemers en buizenleggers in de grond gelegd. In het boek ‘Bolegbo-vok verleden, heden en toekomst’ gaat de schrijver, Henk Reinders, in op de ontstaansgeschiedenis van de ondergrondse infrastructuur. Hij beschrijft die aan de hand van de ontwikkeling van het buizenleggen voor water, stadsgas en aardgas.

Vakbonden

Daarnaast komt het kabelleggen aan bod en de organisatie van bronbemalen, boren, kabel- en buizenleggen. Ook de beschrijvingen van de in 1998 gefuseerde verenigingen Bolegbo en V.O.K., hun verhouding tot opdrachtgevers en vakbonden en toekomstvisie ontbreken niet.

Het boek is voorzien van veel foto’s, afkomstig van de vereniging en diverse bedrijven.

Reageer op dit artikel