nieuws

WireMaster 8000 verbetert verlichting kantoor

bouwbreed

De wensen van ontwikkelaars en gebruikers botsen nogal eens bij het opstellen van de specificaties voor verlichting. Zo is het niet altijd even makkelijk om met de bestaande bedrading een nieuw ingedeelde etage te verlichten. Philips zegt dit te kunnen oplossen met het installatie- en schakelsysteem WireMaster 8000. Het systeem is makkelijk aan gewijzigde omstandigheden aan te passen zonder hogere kosten van installatie en exploitatie.

Energiezuinigheid en optimale benutting van de technische levensduur staan voorop. In plaats van gebruik van twee tot drie jaar waarbij het systeem 30 tot 40 Watt per meter opneemt, wordt gebruik van zeven tot acht jaar gevraagd bij een opname van hooguit 8 Watt per meter.

Opdrachtgevers willen een constante verlichtingssterkte, een meeschakelende gangverlichting en verlichting met een vaste inschakelstatus. Het systeem moet de bedrijfsuren registreren. Inrichting en wijziging van een installatie moeten zoveel mogelijk door middel van zogeheten softwiring gebeuren. Tevens moet de verlichting met besturingssystemen voor onder meer zonwering en ventilatie kunnen communiceren.

Bediening

De WireMaster schakelt centraal per verdieping of zone op tijd of op daglicht. De plaatselijke bediening gebeurt door middel van bijvoorbeeld schakelaars, aanwezigheidsdetectors of maximaal vier zonlichtsensors.

De belangrijkste bouwsteen is de Lighting Connection Unit (LCU). Die heeft zes uitgangen, geschakeld door twee separaat te adresseren ingangen. De twee ingangen kunnen met elkaar worden verbonden om alle uitgangen met één schakelaar of melder te bedienen. De uitgangen zijn van het systeem Wieland GST 18 en sluiten aan op een connectorsysteem. Elke uitgang voorziet in een geschakelde fase.

Voor lokale bediening kan een schakelaar met zwakstroombekabeling op de ingangen worden aangesloten. Schakelen kan ook met een infrarode afstandsbediening. Een tweeaderige buskabel van maximaal 2 kilometer lang koppelt een reeks LCU’s en vormt zo een netwerk.

Aangesloten op een zogeheten Area Control Unit (ACU) verdelen maximaal tweehonderd LCU’s een ruimte onder en kunnen worden aangestuurd door een Central Controller (CC). Die heeft uitgangen met elk zestien kanalen voor aparte bediening. Acht kanalen kunnen signalen van een gebouwbeheersysteem ontvangen. Die worden verwerkt met de programmatuur Light Wizard. Deze software regelt via een desk- of een laptopcomputer tevens de configuratie van de CC.

Het systeem is menugestuurd en gebaseerd op Windows. De schakelingangen van de ACU zijn al programmerend aan te passen aan wijzigingen in de indeling. Het systeem schakelt de gangverlichting vertraagd mee; zodra de verlichting in een kantoor brandt, schakelt de verlichting in de lobby ook aan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels