nieuws

Vuile lucht kan leiden tot sloop van woningen

bouwbreed

De nieuwe Europese normen voor luchtkwaliteit kunnen leiden tot de sloop woningen, die dicht bij snelwegen staan.

De verwachting is dat in 2010 niet overal kan worden voldaan aan de grenswaarden voor zwaveldioxide, lood, stikstofdioxide en zwevende deeltjes (fijnstof).

Uit een onderzoek van het Centrum voor Energiebesparing en Technologie blijkt dat in elk geval de norm voor stikstofdioxide in stedelijke gebieden langs de drukste autosnelwegen zal worden overschreden. Twee tot drieduizend huizen liggen dan in een te zwaar vervuilde zone.

Behalve door afbraak van huizen kan dit probleem ook worden opgelost door verkeersmaatregelen (omleggen wegen) of het plaatsen van schermen. De kosten hiervan worden begroot op 2 tot 6 miljard gulden.

Minister Pronk van Milieu heeft inmiddels uitstel aangevraagd voor de invoering van de nieuwe normen in bestaande stedelijke gebieden. In plaats van 2010 wil hij in 2015 alle wijken rond de belangrijkste verkeersaders aan de nieuwe grenswaarden laten voldoen. De verwachting is volgens woordvoerder Kehrer van het ministerie van VROMdat motoren van auto’s dan veel minder schadelijke uitlaatgassen produceren. Voordeel is dat dan ook minder drastisch hoeft te worden ingegrepen in de gebouwde omgeving.

“Het is nadrukkelijk niet de bedoeling van minister Pronk dat er op grote schaal woningen worden gesloopt”, benadrukt de woordvoerder. Probleem voor Pronk is dat de Europese commissie de kosten van de invoering van de nieuwe normen heeft begroot op enkele honderden miljoenen guldens en dat die in werkelijkheid dus veel hoger liggen als 2010 de datum van invoering blijft.

De minister van VROM heeft nog geen antwoord gekregen op zijn verzoek om uitstel. In 2003 vindt een evaluatie plaats van de richtlijn voor fijnstof. Op het moment dat die werd vastgesteld was nog te weinig bekend over het probleem. Volgens VROM-woordvoerder Kehrer komt bij de evaluatie ook het verzoek om uitstel aan de orde dat Nederland heeft ingediend.

Dit verzoek geldt overigens niet voor nieuw te bouwen woonwijken in de buurt van snelwegen. Die moeten al in 2010 voldoen aan de nieuwe normen. Utrecht ondervindt dat aan den lijve. In de Vinexwijk Leidsche Rijn dreigen aanmerkelijk minder woningen te kunnen verrijzen als de snelweg A2 niet wordt overkluisd.

Inmiddels is deze week het Besluit Luchtkwaliteit, dat een gevolg is van de nieuwe Europese normen, in werking getreden. Sinds gisteren brengen gemeenten en provincies de lokale luchtkwaliteit in kaart. Ze meten de concentraties zwaveldioxide, lood, stikstofdioxide en fijnstof. De informatie is beschikbaar via het internet (www.lml.rivm.nl)

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels