nieuws

Systeem leert bouwer alles over grond

bouwbreed

GeoDelft heeft in opdracht van de CUR een systeem ontwikkeld, waarmee aannemers de draagkracht van grond op een bouwterrein kunnen bepalen. Zo kunnen zij afdoende maatregelen nemen om te voorkomen dat bouwvakker of materieel wegzakt in de blubber.

In opdracht van het Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR) heeft GeoDelft een modulair systeem ontwikkeld dat antwoord geeft op vragen over de begaanbaarheid en beloopbaarheid van een bouwterrein. Het zal echter nog wel een jaar duren voor het systeem in de praktijk is toe te passen.

Het systeem bestaat uit drie modules: twee modules voor het bepalen van de begaanbaarheid voor materieel en een arbo-module om de beloopbaarheid vast te stellen.

Handsondering

De eerste module is het begaanbaarheidsvergelijkingssysteem. Ir. B. Hemmen, projectleider van GeoDelft: “Met behulp van een handsondering wordt de conusweerstand van de eerste 50 centimeter van de grond bepaald. Dat levert een Code Indexwaarde (CI) op. Is de CI-waarde groter dan de VCI-waarde die aan het materieel wordt toegekend, dan is het terrein voor voertuigen begaanbaar.”

De tweede module is ontwikkeld om ook de draagkracht van de diepere grondlagen te beoordelen. Dat kan nodig zijn omdat de invloed van zwaar materieel vaak verdergaat dan de eerste 50 centimeter. De Stichting Arbo heeft de derde module opgesteld, om de aannemer de gelegenheid te geven de arbeidsomstandigheden te toetsen en zo nodig te verbeteren.

Aannemers hebben al jaren behoefte aan een systeem waarmee zij de begaanbaarheid van bouwterreinen snel kunnen beoordelen. Bouwvakkers krijgen last van rug, nek en knieën als ze te lang in de blubber werken. Maar ook het materieel ondervindt schade. Door onvoldoende draagkracht van de ondergrond zakt zwaar materieel, zoals een heistelling, scheef of valt zelfs om.

“Je kunt vanzelfsprekend zien of een terrein blubberig is of niet, maar met de eerste module kun je de blubber kwantificeren. Bovendien kan een toplaag hard zijn, maar de ondergrond toch dermate slap dat de beloopbaarheid in het geding is. Aan de hand van de ingevoerde gegevens kan een aannemer maatregelen treffen”, aldus Hemmen.

Specifiek

Als materieel te zwaar is voor de ondergrond, geeft het systeem aan welke maatregelen mogelijk zijn. Hemmen: “Je kunt met het systeem een bouwterrein heel specifiek in kaart brengen, als je weet waar een heistelling komt. Een oplossing bij onvoldoende draagkracht is bijvoorbeeld het leggen van stalen rijplaten. Het systeem geeft daarbij de afmetingen van de rijplaten aan. Door het invoeren van nieuwe gegevens tijdens de bouw kan de draagkracht opnieuw worden bekeken.”

Het is ook mogelijk het aantal bewegingen van voertuigen over een langere periode in te voeren. Op die manier is zelfs met een te verwachte verandering van de grondwaterstand te bepalen welke grondverbetering noodzakelijk is.

Het systeem is nog niet op de markt. Maar volgens Hemmen gaat het praktijkjaar op dit moment van start. Contacten met aannemers zijn reeds gelegd. Hemmen: “Het zal al met al nog wel een half jaar tot een jaar duren voor de praktijkproeven zijn afgerond.” De resultaten en bevindingen worden in een CUR-handboek verwerkt.

Reageer op dit artikel