nieuws

Servicepunt helpt gemeenten bij realiseren klimaatbeleid

bouwbreed Premium

De provincie Noord-Holland is een CO2-servicepunt gestart dat gemeenten gaat helpen hun klimaatbeleid te realiseren. Het gaat daarbij vooral om energiebesparing en duurzame energie. De gemeenten Alkmaar, Heemskerk en Texel zijn de eersten die een overeenkomst met de provincie hebben gesloten.

Noord-Holland wil de uitstoot van CO2 in 2005 met 2 tot 4 megaton per jaar terugdringen. Daarvoor is dertig miljoen gulden aan provinciale gelden uitgetrokken. Twintig miljoen daarvan is bestemd voor het meefinancieren van kansrijke, grootschalige energieprojecten. De andere tien miljoen is bedoeld als steun aan gemeenten die meer aan energiebesparing en duurzame energie willen doen dan hen wettelijk is verplicht. Ze worden daarbij geholpen door het CO2-servicepunt dat als doel heeft voor eind 2005 een reductie van 1,13 megaton  te bewerkstelligen. Dat is gelijk aan de emissie van 170.000 huishoudens.

Met het servicepunt speelt de provincie bovendien in op de behoefte van gemeenten aan heldere en bindende afspraken die ze met de provincie willen maken als het gaat om klimaatbeleid. Het servicepunt staat hen bij met informatie en adviezen. Verder keert men de subsidie Duurzame Energie uit aan gemeenten die een afspraak met de provincie hebben gemaakt over klimaatbeleid.

Noord-Holland werkt in het CO2-servicepunt samen met het ministerie van VROM en de Novem. Verder wil de provincie met de installatiebranche kijken hoe de introductie van zonneboilers, zonnecelsystemen en warmtepompinstallaties kan worden versneld.

Reageer op dit artikel