nieuws

Overheid huiverig voor uitbesteden werk

bouwbreed

Gemeentelijke en provinciale overheden zitten met de handen in het haar hoe uitbestedingscontracten in de grond-, water- en wegenbouw vorm moeten krijgen. Samen met hogere projectkosten en de angst om de regie over uitbesteed werk te verliezen, remt dit enigszins het onderbrengen van klussen bij marktpartijen. Niettemin luidt de verwachting dat in de toekomst in toenemende mate een beroep zal worden gedaan op gww-aannemers.

Dat blijkt uit het rapport ‘Uitbesteding in de grond-, water- en wegenbouw’ dat het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid(EIB) onlangs publiceerde.

“Knelpunten voor toekomstige uitbesteding liggen volgens de opdrachtgevers vooral in de eigen organisatie en in de relatie met de marktpartijen en veel minder bij de marktpartijen zelfs”, aldus het EIB-rapport.

De knelpunten die de opdrachtgevers signaleren, verhinderen niet dat in de toekomst meer werk zal worden uitbesteed, zo verwacht het EIB. Over het algemeen zijn de opdrachtgevende overheden tevreden over de kwaliteit van het werk dat ze door de gww-aannemers hebben laten uitvoeren. Zelfs de opdrachtgevers die niet tevreden zijn willen meer werk uitbesteden. Vooral voor kleinere werkzaamheden zullen de overheden een beroep doen op de aannemerij. Het belangrijkste voordeel van het aantrekken van derden is voor de opdrachtgever dat het efficiënter is dan wanneer de overheid het werk zelf uitvoert. “De markt kent de behoefte van de klant beter en is meer op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op bijvoorbeeld technisch gebied.”

De voordelen voor de branche laten zich raden: hogere omzet en voldoende werk indien op andere activiteiten minder winst wordt geboekt. Het is daarom raadzaam voor gww-bedrijven om in te spelen op de groeiende behoefte van overheden om werk uit te besteden. “Hoewel opdrachtgevers bij toenemende uitbesteding knelpunten verwachten in de eigen organisatie, kunnen gww-bedrijven door kwaliteitsgaranties en overleg over de juiste contractvorm de trend naar verdere uitbesteding bespoedigen.” Overigens, zo voorspelt het EIB, zullen vooral de grote bedrijven hiervan profiteren. Voor de kleine aannemers liggen de mogelijkheden “vooral in specialistische werkzaamheden en in combinaties met andere bedrijven.”

Zaken die bij gww-aannemers worden gegund zijn onder meer onderhoud en aanleg van wegen, rioleringswerkzaamheden, waterzuiveringen, groenvoorzieningen en railverkeer. Het aantal uitbestedingen is tussen 1989 en 1999 gestegen. “In die periode is in acht van de tien jaren sprake geweest van een toename van de mate van uitbesteding van klein onderhoud. Bij kapitaalswerken was dit in zeven jaren het geval.” In 1989 werd voor negen miljard gulden uitbesteed en tien jaar later was dit ruim vijftien miljard gulden. Vooral de kleinere werken zoals onderhoud werden vaker bij derden ondergebracht. Vervoerbedrijven zijn de belangrijkste opdrachtgevers, gevolgd door gemeenten en waterschappen.

‘Markt kent behoefte klant beter dan overheid’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels