nieuws

Ondernemingskamer beslist over macht aandeelhouders

bouwbreed

Voorzitter H. Willems van de Ondernemingskamer laat vandaag weten of er een onderzoek komt naar het handelen van de HBG-top in de zogenaamde ‘baggeroorlog’. Het draait echter om meer dan de ruzie tussen HBGen een deel van zijn aandeelhouders, namelijk: hoe ver reikt de macht van aandeelhouders?

analyse

De zaak is inmiddels bekend:HBG en Ballast Nedam willen samen gaan baggeren, maar een groep boze aandeelhouders ligt dwars. De club ziet andere mogelijkheden: verkoop van HBG’s baggerpoot HAM aan Boskalis en de overblijvende bouwactiviteiten aan Heijmans.

Het bestuur van HBG voelt echter niets voor opsplitsing van het bedrijf. De biedingen van zowel Boskalis als Heijmans belandden daarom al snel in de prullenmand van HBG’s topman C.J. Reigersman. Te snel volgens de opstandige aandeelhouders, die onder aanvoering van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) naar de Ondernemingskamer togen. Zij hopen dat voorzitter Willems de beklonken baggerfusie in de ijskast zet en een enquête instelt naar de handelwijze van Reigersman c.s.

De vraag is of Willems zover komt. De HBG-bestuurders hebben weliswaar verzuimd met Boskalis te praten over diens bod, maar waarom zouden ze ook? HBG kent Boskalis als geen ander.Vorig jaar zagen ze elkaars boeken al in, toen partijen nog voornemens waren met elkaar te fuseren.

En wat als de Ondernemingskamer beslist dat Reigersman toch een bezoek moet brengen aan Papendrecht en Rosmalen? Zou hij dan uiteindelijk tot andere inzichten komen? Het lijkt onwaarschijnlijk. HBG wil zijn baggerpoot niet kwijt, zeker niet aan baggervijand nummer 1: Boskalis.

Wanbeleid

De boze aandeelhouders betichten de HBG-directie van onbehoorlijk bestuur. Aantonen dat er inderdaad sprake is geweest van wanbeleid is evenwel een lastige zaak. Heeft de HBG-top beslissingen genomen die haaks staan op bedrijfsstatuten of in strijd zijn met wettelijke bepalingen, dan is het duidelijk: wanbeleid. Maar niet elke beslissing waarmee de aandeelhouders het niet eens zijn, is verwijtbaar. Sterker nog, bestuurders hebben verregaande beleidsruimte.Ze moeten doen wat volgens hen het beste is voor het bedrijf, rekeninghoudend met de belangen van de aandeelhouders, maar ook die van werknemers, klanten en leveranciers.

De echte vraag die de Ondernemingskamer dan ook moet beantwoorden is hoever de macht van de aandeelhouders reikt. Door de baggerfusie tussen HBG en Ballast te bevriezen en een enquête in te stellen, geeft Willems de belegger indirect een grotere vinger in de pap. Het gevaar bestaat dat ook kleine bedrijfsbeslissingen dan ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd aan de aandeelhouders.

Reageer op dit artikel